Poprzedni Następny

EXATEL wraz z PWSTE w Jarosławiu otwiera studia podyplomowe

  • EXATEL wraz z PWSTE w Jarosławiu uruchomił nowe studia podyplomowe z zakresu cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji.
  • Tego typu kierunki to odpowiedź na rosnące potrzeby rynku na specjalistów od bezpieczeństwa IT.
  • Program studiów położy duży nacisk na praktykę. Wśród wykładowców znajdą się również przedstawiciele polskiego operatora telekomunikacyjnego.

Cyberbezpieczeństwo jest dziś dużym wyzwaniem. Co kilka sekund gdzieś na świecie zaczyna się nowy atak DDoS. Atak, którego celem może być zarówno instytucja państwa, jak i biznes. Rośnie także skala innych rodzajów cyberzagrożeń. Tylko w maju, w regionie EMEA, liczba ataków malware na biznes wzrosła o 97% w stosunku podobnego okresu w 2020 roku. Jeśli te dane zestawimy z faktem, że na rynku pracy brakuje specjalistów od cyberbezpieczeństwa, widać skalę i znaczenie problemu. Właśnie dlatego PWSTE w Jarosławiu wspólnie z EXATEL uruchomiło studia podyplomowe z zakresu „cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji”.

Od lewej: prof. ucz. dr hab. Krzysztof Rejman – rektor PWSTE w Jarosławiu, Rafał Magryś – wiceprezes Zarządu EXATEL

Dla kogo nowe studia na PWSTE?

Studia podyplomowe kierowane są zarówno do osób wykonujących pośrednio lub bezpośrednio zadania związane z zarządzaniem, administrowaniem oraz ochroną informacji. Są one także dobrym miejscem, by zmienić swoją dotychczasową specjalizację i przygotować się do pracę w cyberbezpieczeństwie – zarówno w biznesie, jak i w sektorze publicznym. To dlatego, że kierunek ten zakłada, iż kandydat nie musi posiadać stopnia zawodowego informatyka. Musi jedynie dusponować odpowiednimi predyspozycjami i pewnym doświadczeniem w zakresie bezpieczeństwa IT.

 

Dlaczego warto szkolić się na studiach z cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji?

Zakres merytoryczny oraz sposób prezentacji treści umożliwia pozyskanie wiedzy i nabycie praktycznych umiejętności. Takich, które pozwalających na sprawne wykonywanie obowiązków służbowych związanych m.in. z opracowywaniem polityk bezpieczeństwa, ich wdrażania, utrzymania oraz rozwoju.

W ramach programu słuchacze analizują studia przypadków związane z przestępczością komputerową (symulacje ataków na żywo), poznają również możliwości technologiczne wspomagające bezpieczeństwo informatyczne firm i instytucji. Poszerzają swoją wiedzę z zakresu ochrony informacji niejawnych, danych wrażliwych oraz udostępniania informacji publicznej.

 

Co zyska absolwent studiów na PWSTE?

Absolwent studiów podyplomowych otrzyma dyplom ukończenia studiów podyplomowych z zakresu cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji. Program studiów zapewnia również przygotowanie do certyfikowanych egzaminów z zakresie E-URZĘDNIK, IT SECURITY, których przeprowadzenie nastąpi bezpośrednio po zakończeniu studiów.

 

***

O EXATEL

EXATEL to polski operator telekomunikacyjny oraz dostawca usług teleinformatycznych (ICT), cyberbezpieczeństwa oraz łączności satelitarnej. Zbudował i zarządza jedną z największych sieci światłowodowych w Polsce, liczącą ponad 21 700 km. Tworzy rozwiązania dla biznesu, innych operatorów oraz sektora publicznego. Dostarcza transmisję danych we wszystkich polskich bankach komercyjnych i 99 spółkach sektora energetycznego. Zaprojektował i zbudował sieć OST do łączności administracji rządowej. Zarządza połączeniami z 317 operatorami krajowymi i 127 zagranicznymi. Jest obecny w międzynarodowych punktach wymiany ruchu w Londynie, Frankfurcie, Amsterdamie, Moskwie, Kijowie, Pradze i Paryżu. Świadczy usługi łączności satelitarnej w oparciu o własny teleport zlokalizowany na terytorium Polski. W ramach projektów badawczo-rozwojowych tworzy autorskie rozwiązania teleinformatyczne i cyberbezpieczeństwa, takie jak polski antyDDoS TAMA, SDNbox czy SDNcore. Jest pomysłodawcą 3 strategicznych projektów o znaczeniu międzynarodowym. Pierwszym jest #Polskie5G – jeden hurtowy operator ogólnopolskiej bezprzewodowej sieci łączności mobilnej w standardzie 5G w paśmie 700MHz. Kolejnym projektem jest budowa światłowodu podmorskiego łączącego Polskę i USA. Trzecim zaś to polski Satelitarny System Obrazowania Ziemi. Od 2017 roku należy w pełni do Skarbu Państwa, jest nadzorowany przez Ministra Aktywów Państwowych.

Podobne