Poprzedni Następny

[Aktualizacja] Konkurs Ofert nr 6/2021 – dostawa zestawu narzędziowego typu EDA

Aktualizacja ogłoszenia z dnia 23 lipca 2021 r.

Szanowni Państwo, spółka pod nazwą EXATEL S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Perkuna 47 (zwana dalej „Zamawiającym” lub „EXATEL”) podjęła decyzję o skorzystaniu z uprawnienia zastrzeżonego w treści Zaproszenia do udziału w poniższym postępowaniu i unieważnieniu całego postępowania zakupowego – Konkurs Ofert nr 6/2021 bez podawania przyczyny.

 

***

Aktualizacja ogłoszenia z dnia 21 kwietnia 2021 r.

Szanowni Państwo! Jednego z Oferentów zapytał o możliwość płatności za zamówienie w walucie EUR. Zgodziliśmy się na to tj. na realizację płatności za realizację Zamówienia w walucie EUR. W efekcie wprowadziliśmy niezbędne zmiany do pierwotnego Zaproszenie wraz z załącznikami. Wszystkie zmiany zostały zaznaczone na kolor czerwony w treści dokumentu.

Jednocześnie podjęliśmy decyzję o zmianie terminy składania ofert na 22 kwietnia 2021 na godz. 16.00 (pierwotnie z 22 kwietnia 2021 r., godz. 13.00)

Bardzo proszę o zapoznanie się z dokumentem Zaproszenie do składania ofert na dostawę zestawu narzędziowego typu EDA_zmiana treści 21.04.2021 i wprowadzonymi zmianami.

 

***

TREŚĆ ŹRÓDŁOWA OGŁOSZENIA Z DNIA 13 KWIETNIA 2021 roku

Serdecznie zapraszamy do składania ofert na dostawę zestawu narzędziowego typu EDA (ang. Electronics Design Automation), w szczególności licencji specjalistycznego oprogramowania w ramach konkurs ofert nr 6/2021.

Termin składania ofert

Oferty należy przesłać najpóźniej do dnia 22 kwietnia 2021  r., do godz. 13.00

Dodatkowe informacje

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia oraz wymogi dotyczące składania ofert znajdują się w dokumencie „Zaproszenie do składania ofert na dostawę zestawu narzędziowego typu EDA – Konkurs Ofert nr 6.2021“.

O projekcie SDNcore

SDNcore to wysokowydajna i skalowalna programowalna platforma agregująca ruch sieciowy. Urządzenie tworzone z myślą o operatorach sieci telekomunikacyjnych. Będzie zbudowane zgodnie z filozofią SDN (z ang. Software-Defined Networking – sieć definiowana programowo). Urządzenie będzie funkcjonowało w kluczowych punktach sieci transportowej, czyli w warstwach agregacyjnej oraz szkieletowej. Będzie mogło współpracować z innymi tego typu rozwiązaniami, takimi jak budowany przez EXATEL SDNbox. Poznaj też nasze pozostałe projekty badawczo-rozwojowe.

Dofinansowanie projektu SDNcore ze środków NCBiR

SDNcore – wysokowydajna i skalowalna programowalna platforma agregująca ruch sieciowy” (Umowa o dofinansowanie nr: MAZOWSZE\0003\19-00 z dnia 30.12.2019) współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa) w ramach programu „Ścieżka dla Mazowsza”. Okres realizacji projektu: 01.05.2020 – 30.04.2023.

Podobne