Poprzedni Następny

Łączymy sieć z Chinami

W listopadzie podpisaliśmy umowę z China Unicom na połączenie sieci.

To nie jest przypadkowe wydarzenie. Komunikacja z Azją to symbol szybko zmieniającego się krajobrazu globalnej ekonomii. Dzięki takim kontraktom Polska ma szansę zająć w nim znaczące miejsce.

Biznes dla zwinnych

Są dwa podstawowe rodzaje biznesu, które europejscy operatorzy prowadzą w Azji. To tranzyt danych oraz hurtowy transfer połączeń głosowych. Pierwsze można porównać do transportu towarów, drugie do handlowania na giełdzie. Specyfika rynku wymiany głosu polega na tym, że dzięki nowoczesnej technologii, dysponując własną infrastrukturą komutacyjną, taką jak softswitch’e klasy operatorskiej przyłączone do światowej sieci IP, można tak naprawdę prowadzić interesy globalnie. Można wymieniać się głosowym ruchem telekomunikacyjnym z dowolnym innym operatorem na świecie. Nie jest więc dziwne, że jako polski operator cyfrowy EXATEL świadczy usługi głosowe na przykład dla mieszkańców Wietnamu czy Chin. Ta branża wymaga zarówno kompetencji technologicznych, jak i niezwykłej zwinności biznesowej, potrzebnej w negocjacjach i pracy z partnerami z Dalekiego Wschodu. Wymaga to rozwijania umiejętności prowadzenia biznesu, ale nakład pracy zwraca się. W Chinach i regionie warto być i nawiązywać współpracę z lokalnym biznesem, który coraz odważniej szuka też możliwości inwestowania w Europie.

Azja się rozwija

Azjatycki rynek telekomunikacyjny rozwija się. Dynamiczny wzrost zapotrzebowania na komunikację sprawia, że ze swoimi usługami chcą wejść tam wszyscy globalni gracze – od pierwszej ligi do operatorów lokalnych. Nie wszystkim się to jednak udaje, bo jest to rynek zglobalizowany. Jego uczestnicy dysponują znaczącym kapitałem i globalną infrastrukturą.

Dlatego podpisanie umowy o połączeniu sieci EXATEL i China Unicom jest ważnym wydarzeniem dla polskiego biznesu. Dzięki niemu EXATEL ma już połączenia ze wszystkimi kluczowymi chińskimi operatorami.  I udowadnia, że Polska może nawiązywać partnerskie relacje biznesowe na bardzo konkurencyjnych rynkach. Dzięki tej współpracy otwierają się przed EXATEL kolejne rynki Wschodu. Zyskujemy świetną pozycję negocjacyjną w rozmowach z operatorami z całej Azji – od Pakistanu po Koreę.

Podpisujemy umowy z największymi graczami w regionie i dążymy do pozyskania jak największej liczby partnerów. Jest to efekt tak naprawdę wieloletniej pracy, przecierania szlaków, budowania relacji i porozumień. Z naszych doświadczeń wynika, że rozwój rynku telekomunikacyjnego jest ściśle skorelowany z rozwojem gospodarki . Kraje, które kiedyś, a nawet często nazywaliśmy „rozwijającymi się” stają się „rozwiniętymi”, a co za tym idzie generują możliwości biznesowe, które w odróżnieniu od „starych rynków” wciąż są dalekie od nasycenia. Obserwując globalne trendy uczymy się, jak kształtować strategie biznesowe dla różnych regionów. Chiny to dla nas bardzo ważny rynek i cieszę się, że udało nam się zbudować tam naszą biznesową obecność.

Andrzej Szczerba, dyrektor Departamentu Hutru Głosowego

Jedwabny szlak komunikacji

Szlaki komunikacyjne między Europą a Azją to ten fragment rynku telekomunikacyjnego, który najintensywniej się rozwija. Ze względu na stosunkowo późne otwarcie krajów centralnej Azji na wielkich komercyjnych operatorów, większą rolę niż w innych szlakach pełnią operatorzy lokalni i konsorcja.

Liczba linii światłowodowych na różnych trasach. W 2016 roku bezpośrednie połączenie Azji i Europy było globalnym „wąskim gardłem”. Mimo boomu gospodarczego w Chinach, Indiach i innych azjatyckich krajach, większość ruchu przechodziła przez USA i łącza transatlantyckie (źródło danych: telegeography.com)

 

W Europie znajdują się największe na świecie punkty wymiany danych. W pierwszej siódemce jest sześć punktów z Europy, wliczając punkt moskiewski, i jeden z Azji – japoński JPNAP. To pokazuje, w jak ważnym miejscu leży Polska. Wiele przedsiębiorstw, na przykład sektora finansowego, musi mieć pewność, że wykorzystywane łącze będzie niezawodne. To jest szansa dla takich firm jak EXATEL, które dysponują najnowocześniejszą technologią i zasobami, by tak wymagających kontrahentów zadowolić.

Motory wzrostu

Dla regionu modernizacja chińskiej gospodarki stała się jednym z głównych impulsów do inwestycji w infrastrukturę telekomunikacyjną. Największa gospodarka świata pobudza także ambicje i potrzeby komunikacyjne jej sąsiadów – Kazachstanu, Mongolii, Indii. Nowoczesny przemysł potrzebuje informacji w takim samym stopniu jak surowców i pracowników. Według danych Cisco, globalnie w roku 2015 przesłano miesięcznie 72500 Petabajtów danych, rok później przesyłano już 96000 Petabajtów. Jeden Petabajt to 2000 lat muzyki w MP3.

Ostatnie trzy lata przyniosły olbrzymią zmianę w stosunku Chin do państw Europy Środkowo–Wschodniej. Świadczy o tym ekspansja chińskiego biznesu – liczne inwestycje i zainteresowanie wspólnymi projektami. W branży telekomunikacyjnej coraz częściej dochodzi do przejęć – takich jak kupno holenderskiego LinxTelecom przez chiński holding CITIC.

Globalna sytuacja gospodarcza nie pozostawia złudzeń. W sferze ekonomicznej główni gracze to USA i Chiny. Polski biznes musi aktywnie uczestniczyć w procesach współpracy Wschód–Zachód i aktywnie uczestniczyć w pozyskiwaniu nowych kontraktów.

Ekspansja azjatyckich gospodarek, to, że wychodzą poza rynki wewnętrzne i inwestują globalnie, to szansa dla polskiego rynku telekomunikacyjnego. Exatel ją wykorzystuje. To najlepsza okazja na rozwój zarówno w sferze biznesowej, jak i technologicznej. Możemy rozwijać naszą firmę, opracowywać nowe rozwiązania i budować nową infrastrukturę.

Damian Matyszewski, dyrektor Departamentu Operatorów Zagranicznych

Polska szansa

Polska nie leży na trasie południowej – tradycyjnej i najbardziej rozwiniętej. Tu znacznie lepiej radzi sobie Rosja i Ukraina. Jednak może stać się ważnym węzłem komunikacyjnym na trasie wiodącej przez Azję Północną. Szybkie, własne łącza z Berlinem czy Frankfurtem są dobrym rozwiązaniem dla operatorów azjatyckich, bo żelazną zasadą w telekomunikacji jest dążenie do jak największej dywersyfikacji połączeń. Dla partnerów z Chin jest niezwykle ważne, żeby oferowane im rozwiązania były stabilne i nowoczesne.

Sektor telekomunikacji i wysokich technologii szybko staje się kluczowy dla całej gospodarki.

Trasa południowa to wspólna nazwa na światłowody pociągnięte głównie na dnie Oceanu Indyjskiego, Morza Arabskiego, Zatoki Adeńskiej, Morza Czerwonego, Zatoki Sueskiej i Morza Śródziemnego. Typową linią biegnącą tym szlakiem jest światłowód SeaMeWe-3 – łączy Koreę i Niemcy, z odnogą do Australii. Ma długość 39 tysięcy km. Do drogi południowej czasami zalicza się też centralne szlaki komunikacyjne lądowe wiodące m.in. przez Kazachstan, Rosję, Azerbejdżan, Gruzję i Turcję.

 

Podobne