Poprzedni Następny

Polski klaster kosmiczny – krok w stronę Satelitarnego Systemu Obserwacji Ziemi

  • Dziś przedstawiciele Samorządu Województwa Podkarpackiego, EXATEL – polskiego operatora telekomunikacyjnego, Politechniki Rzeszowskiej oraz Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu podpisali list intencyjny w sprawie powołania klastra kosmicznego. Podpisanie odbyło się przy udziale przedstawicieli Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Ministerstwa Aktywów Państwowych.
  • Jego głównym celem jest rozbudowa krajowych kompetencji w obszarze technologii kosmicznych i technik satelitarnych przy udziale sektora komercyjnego i naukowego.
  • Pierwszym zadaniem interesariuszy listu jest współpraca w przygotowaniu, w ramach Krajowego Planu Odbudowy, wniosku aplikacyjnego dotyczącego stworzenia Satelitarnego Systemu Obserwacji Ziemi. Będzie on tworzony przy współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej, które będzie jednym z beneficjentów wypracowanych technologii. Efektem projektu będzie stworzenie pierwszej polskiej konstelacji satelitów obserwacyjnych.

 

W ostatniej dekadzie XXI wieku światowy rynek kosmiczny rozwija się bardzo dynamicznie. Technologie niezbędne do aktywnej obecności w przestrzeni okołoziemskiej tanieją i stają się coraz bardziej dostępne. Pomimo tego Polska – w przeciwieństwie do większości porównywalnych krajów – nadal nie ma własnej rozbudowanej i zaawansowanej konstelacji satelitów. Planowany klaster kosmiczny stworzy warunki dla integracji zdolności kosmicznych polskich przedsiębiorstw, by wspólnie działać na rzecz polskich potrzeb satelitarnych.

Bliżej polskiej konstelacji satelitów obserwacyjnych

Podpisany list intencyjny pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, EXATEL, Politechniką Rzeszowską oraz Państwową Wyższą Szkołą Techniczno-Ekonomiczną w Jarosławiu to pierwszy krok na drodze do budowy konstelacji satelitów obserwacyjnych. Dokument określa ramy współpracy w zakresie budowy i utrzymania klastra kosmicznego na terenie Województwa Podkarpackiego oraz wsparcia budowy Satelitarnego Systemu Obserwacji Ziemi.

To bardzo ważna inicjatywa, która powinna wzmocnić potencjał wzrostu gospodarki w obszarze technologii kosmicznych i technik satelitarnych oraz rozpowszechni korzystanie z technologii satelitarnych do wspierania systemów przyjaznych dla środowiska i klimatu. Przypomnę, że Województwo Podkarpackie stanowi jedyny region w Polsce, który w swojej Regionalnej Strategii Innowacji wybrał jako wiodącą specjalizację Lotnictwo i Kosmonautykę. Lotnictwo jest odwołaniem do blisko stuletniej tradycji obecności tej gałęzi gospodarki w regionie, a kosmonautyka to naturalna konsekwencja związku z branżą lotniczą i krok w przyszłość. W tym obszarze region poszukuje swoich szans na rozwój i wzmocnienie naturalnych przewag konkurencyjnych – powiedział Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl.

Ministerstwo Aktywów Państwowych również dostrzega potrzebę rozwoju w zakresie rozwiązań satelitarnych i je wspiera.

Pandemia COVID-19 pokazała nam jeszcze wyraźniej, jak ważna jest stabilna i bezpieczna łączność oraz wysoka jakość danych. Zarówno dla sektora publicznego, biznesu, ale też zwykłych użytkowników. Dlatego utworzenie Satelitarnego Systemu Obserwacji Ziemi wpisuje się w polską rację stanu. Wyniesienie w przestrzeń kosmiczną mikrosatelit będzie miało zastosowanie także dla naszego wojska. Cieszę się, że w projekt zaangażował się EXATEL – Spółka pod skrzydłami Ministerstwa Aktywów Państwowych, która jest sprawdzonym dostawcą usług telekomunikacyjnych, teleinformatycznych, a także twórcą rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa. W Ministerstwie Aktywów Państwowych mocno wspieramy inicjatywy rozwoju polskich kompetencji w tych dziedzinach – powiedział Maciej Małecki, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Podpisanie listu intencyjnego to także kolejny krok w strategii ogłoszonej w 2020 roku przez EXATEL. Zakłada ona silny rozwój kompetencji polskiego operatora telekomunikacyjnego w zakresie łączności satelitarnej.

Od kilku lat świadczymy usługi łączności satelitarnej dla instytucji publicznych. Widzimy duży i rosnący potencjał tego rynku. Dlatego pod koniec ubiegłego roku informowaliśmy o budowie huba satelitarnego z funkcją kontroli misji. Dzięki niemu będziemy w stanie realnie wykorzystywać potencjał tworzonych w ramach klastra kosmicznego rozwiązań. W efekcie nasze usługi będą dostępne nie tylko dla sektora komercyjnego, ale również dla administracji publicznej czy też wojska – powiedział Rafał Magryś, wiceprezes zarządu EXATEL.

Łącząc biznes z nauką

Siłą polskiego klastra kosmicznego ma być wykorzystanie potencjału naukowo-badawczego polskiej nauki. Dlatego wśród podmiotów podpisujących list intencyjny znalazły się dwie jednostki naukowe – Politechnika Rzeszowska oraz Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu.

Zdjęcie sygnatariuszy listu intencyjnego klastra kosmicznego
Sygnatariuszy oraz goście specjalni uroczystości podpisania listu intencyjnego polskiego klastra kosmicznego.

 

Klaster będzie aktywnie korzystał z wiedzy europejskich organizacji takich jak Sieci Regionów Europejskich Wykorzystujących Technologie Kosmiczne NEREUS, ESA Business Incubation Centres, EURISY, EARSC, SME4Space czy EUROSPACE.

Dalsze działania

Pierwszym zadaniem interesariuszy listu jest współpraca w przygotowaniu, w ramach Krajowego Planu Odbudowy, wniosku aplikacyjnego dotyczącego stworzenia Satelitarnego Systemu Obserwacji Ziemi. Strony z dniem podpisania listu intencyjnego przystąpią również do wspólnych prac do jak najszybszego utworzenia klastra kosmicznego.

Podobne