Poprzedni Następny

Postępowanie na potwierdzenie koncepcji technologicznej APRS

Rozpoczynamy postępowanie zakupowe (prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą konkurencyjności). Jego przedmiotem jest wykonanie badania eksperymentalnego i potwierdzenie realizowalności koncepcji technologicznej APRS (komponent Akceleratora Przetwarzania Ruchu Sieciowego) w technologii FPGA.

 

Termin składania ofert

Zgłoszenia  należy przesłać najpóźniej do dnia: 15 czerwca 2021  r., do godz. 15.00

 

Dodatkowe informacje

Prosimy o zapoznanie się z treścią oraz wymogami dotyczącymi przesłania zgłoszenia zamieszczonymi w dokumencie „Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania_ Konkurs Ofert nr 9.2021”, a także o przesłanie Formularza zgłoszenia oraz innych wymaganych dokumentu w celu udostępnienia Państwu Zapytania Ofertowego i tym samym możliwości złożenia oferty.

 

O projekcie badawczo-rozwojowym SDNcore

Ww. zadanie jest realizowany w ramach projektu pt. „SDNcore – wysokowydajna i skalowalna programowalna platforma agregująca ruch sieciowy” (Umowa o dofinansowanie nr: MAZOWSZE\0003\19-00 z dnia 30.12.2019) współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa) w ramach programu „Ścieżka dla Mazowsza”. Okres realizacji projektu: 01.05.2020 – 30.04.2023”, zaprasza do udziału w ww. postępowaniu.

 

Czym jest SDNcore

SDNcore to wysokowydajna i skalowalna programowalna platforma agregująca ruch sieciowy. Urządzenie tworzone z myślą o operatorach sieci telekomunikacyjnych. Będzie zbudowane zgodnie z filozofią SDN (z ang. Software-Defined Networking – sieć definiowana programowo). Urządzenie będzie funkcjonowało w kluczowych punktach sieci transportowej, czyli w warstwach agregacyjnej oraz szkieletowej. Będzie mogło współpracować z innymi tego typu rozwiązaniami, takimi jak budowany przez EXATEL SDNbox. Poznaj też nasze pozostałe projekty badawczo-rozwojowe.

Podobne