Poprzedni Następny

Postępowanie w sprawie badania sprawozdań finansowych GK EXATEL

Rada Nadzorcza Spółki EXATEL S.A., działając na podstawie Statutu Spółki EXATEL S.A., zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdań jednostkowych spółek EXATEL S.A. oraz Energo-Tel S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EXATEL na lata 2021 – 2022.

Termin składania ofert

Oferty należy składać w kancelarii organizatora postępowania – Exatel S.A. z siedzibą przy ul. Perkuna 47 w Warszawie, w terminie do dnia 21 czerwca 2021 roku, do godziny 12.00.

Szczegółowe warunki składania ofert

Dodatkowe informacje znajdują się w Ogłoszenie – biegły rewident (PDF, 520 Kb)

 

***

 

O EXATEL

EXATEL to polski operator telekomunikacyjny oraz dostawca usług teleinformatycznych (ICT), cyberbezpieczeństwa oraz łączności satelitarnej. Zbudował i zarządza jedną z największych sieci światłowodowych w Polsce, liczącą ponad 21 700 km. Tworzy rozwiązania dla biznesu, innych operatorów oraz sektora publicznego. Dostarcza transmisję danych we wszystkich polskich bankach komercyjnych i 99 spółkach sektora energetycznego. Zaprojektował i zbudował sieć OST do łączności administracji rządowej. Zarządza połączeniami z 317 operatorami krajowymi i 127 zagranicznymi. Jest obecny w międzynarodowych punktach wymiany ruchu w Londynie, Frankfurcie, Amsterdamie, Moskwie, Kijowie, Pradze i Paryżu. W ramach projektów badawczo-rozwojowych tworzy autorskie rozwiązania teleinformatyczne i cyberbezpieczeństwa, takie jak polski antyDDoS TAMA, SDNbox czy SDNcore. Jest pomysłodawcą projektu #Polskie5G – jednego hurtowego operatora ogólnopolskiej bezprzewodowej sieci łączności mobilnej w standardzie 5G w paśmie 700MHz. Od 2017 roku należy w pełni do Skarbu Państwa, jest nadzorowany przez Ministra Aktywów Państwowych.

Podobne