Poprzedni Następny

Raport – bezpieczeństwo WiFi w oczach polskich przedsiębiorstw

Większość organizacji w Polsce, choć korzysta z sieci bezprzewodowych (WiFi), nie wykorzystuje w pełni ich potencjału – wynika z najnowszego raportu IDC, przygotowanego na zlecenie Cisco i EXATEL.

Sieci bezprzewodowe już od kilkunastu lat są standardem wykorzystywanym zarówno w biznesie, jak i coraz częściej w jednostkach administracji publicznej. Powszechność stosowania tej technologii sprawia jednak, że organizacje nie postrzegają jej jako narzędzia umożliwiającego oferowanie nowych, innowacyjnych usług. Istnieje też wiele, często nieuzasadnionych, obaw o jej bezpieczeństwo.

Tymczasem, jak wynika z najnowszego raportu IDC, infrastruktura WLAN jest jednym z kluczowych filarów tworzenia strategii transformacji cyfrowej w biznesie oraz usługach publicznych i jednostkach administracji. Umożliwia nie tylko budowę rozwiązań opartych o Internet rzeczy (IoT), ale także wdrażanie modeli wielokanałowej sprzedaży (omnichannel), kontaktu z mieszkańcami i regularnego dostępu do usług w modelu SaaS bez ograniczeń.

Rozwiązania sieci bezprzewodowej z powodzeniem są coraz chętniej wykorzystywane nie tylko w sektorze bankowym, energetycznym czy transporcie. Wychodząc naprzeciw przyzwyczajeniom obywateli, sięga po nie także administracja publiczna. Co ważne, sami dostawcy technologii coraz lepiej rozumieją nowe zasady gry, wprowadzając i promując np. narzędzia do zarządzania środowiskiem sieciowym w chmurze.

Badanie IDC, Cisco i EXATEL wykazało, że 2/3 polskich organizacji udostępnia sieć WiFi pracownikom, gościom czy klientom. Aż w 95,5% przypadków sieć WiFi jest przeznaczona do użytku pracowników, a w 73,5% udostępniana jest gościom danej organizacji.

Sieci bezprzewodowe można eksploatować na wiele różnych sposobów, często wychodzących poza stereotypowy dostęp do Internetu. Katalog możliwości, jakie daje WiFi jest obszerny, począwszy od inteligentnych budynków (gdzie możliwe do zastosowania scenariusze to nawigacja wewnątrz budynków czy zarządzanie aktywami), po wsparcie systemów obsługi klientów lub mieszkańców. Co ciekawe, aż 41 proc. respondentów badania IDC jest zdania, że rozwiązania bezprzewodowe budują pozytywny wizerunek organizacji.

Pierwszym krokiem do pozbycia się kabli jest… bezpieczeństwo

Sieci bezprzewodowe WLAN powinny być niezbędnym elementem polityki bezpieczeństwa w każdej organizacji. Aby jednak podróż w „bezprzewodowym” kierunku przebiegła pomyślnie, przedsiębiorstwa muszą na nowo zdefiniować kwestię bezpieczeństwa IT oraz postawić ją na czele listy priorytetów. Nowocześnie rozumiane bezpieczeństwo, w ujęciu holistycznym, stanowi bowiem podstawę każdej strategii transformacji cyfrowej.

Ważne, aby już u podstaw wszystkich działań związanych z wykorzystaniem sieci bezprzewodowych leżało cyberbezpieczeństwo. Badania oraz praktyki rynkowe pokazują, że pełne monitorowanie przestrzeni radiowej pozwoli uchronić firmę od cyberataku lub innych zagrożeń w sieci. Tymczasem jedynie 48 proc. dyrektorów, kierowników oraz specjalistów odpowiedzialnych za infrastrukturę IT lub sieciową, którzy wzięli udział w badaniu przyznaje, że ich organizacje monitorują sieć radiową organizacji. Niestety oznacza to, że ponad połowa (52 proc.) firm nie wprowadza takich praktyk, mimo tego, że jest to zdecydowanie najbardziej skuteczna i proaktywna metoda wykrywania niebezpiecznych zdarzeń w sieci, oferowana przez współczesne rozwiązania WLAN – mówi Przemysław Kania, dyrektor generalny Cisco w Polsce.

Tymczasem badanie IDC, Cisco i EXATEL pokazuje, że głównym narzędziem zapewniającym bezpieczeństwo w firmach jest fizyczne odseparowanie sieci bezprzewodowej od LAN (78,8 proc.)

Najlepsza praktyka z zakresu cyberbezpieczeństwa jest zasada ograniczonego zaufania. Do wszystkiego – czy to jest łącze przewodowe czy bezprzewodowe. Fizyczna separacja jest dobrym rozwiązaniem, ale jednym z tych ostatecznych. Bo – jako organizacja – ograniczamy wtedy mobilność naszych pracowników. Przywiązujemy ich do stanowisk pracy. A nie jest to konieczne. Dobrze zaprojektowana i zabezpieczona sieć bezprzewodowa może być traktowana na równi z „kablem”. Do tego trzeba jednak odpowiednich narzędzi i wiedzy w postaci monitoringu sieci oraz ruchu, VPN-ów, czy odpowiedniej konfiguracji dostępów. Nie każda organizacja może to wykonać samodzielnie. Ale dzięki outsourcingowi te kompetencje można dość prosto pozyskać – mówi Jakub Syta, dyrektor Departamentu Cyberbezpeiczeństwa w EXATEL

Kluczowe dane dotyczące stosowania zabezpieczeń sieci WiFi:

  • 87 proc. badanych oczekuje, że WiFi samo w sobie będzie bezpieczne.
  • 79 proc. uczestników badania przyznaje, że w ich organizacji sieć WiFI jest odseparowana od sieci wewnętrznej.
  • Uwierzytelnianie oraz autoryzowanie dostępu użytkowników jest istotne dla 79 proc. ankietowanych.
  • Prawie połowa (48 proc.) wskazało na identyfikowanie i monitorowanie zagrożeń w przestrzeni radiowej.
  • 12 proc. osób, które brały udział wskazała na inne zabezpieczenia.

Kluczowe wnioski z badania w zakresie ułatwienia pracy przez WLAN:

  • Ułatwienie pracy pracownikom jest istotne dla 65 proc. uczestników badania.
  • 61 proc. wskazuje na ułatwienie dla klientów i gości.
  • 41 proc. zaznacza korzyści wizerunkowe (np. Przyjazne Państwo).
  • Redukcja kosztów operacyjnych związanych z częstą przebudową sieci LAN jest istotna dla 27 proc. osób.
  • 14 proc. wskazuje na funkcje analityczne.

Bez wątpienia bezpieczne sieci bezprzewodowe są równie istotne, co bezpieczne sieci LAN. Tym bardziej, że w niedalekiej przyszłości to bezprzewodowy dostęp do sieci będzie podstawowym modelem korzystania z Internetu. Badanie IDC przeprowadzone we współpracy z Cisco i EXATEL pokazuje jednak, że rynek wciąż wymaga edukacji i namacalnych przykładów wdrożeń. Jego ewolucję przyspieszają zmieniające się modele pracy, wzrost mobilności i nowych form dostępu do aplikacji biznesowych etc. Dlatego istotnym elementem jest inspiracja decydentów na temat tego, jak tworzyć nowe usługi dla biznesu w oparciu o bezpieczne sieci WiFi i jak w pełni wykorzystać ich potencjał.

Pełna wersja raportu dostępna jest tutaj.

Podobne