Poprzedni Następny

Exatel partnerem klas teleinformatycznych

W poniedziałek 5 czerwca podpisaliśmy umowę partnerską z Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu. Dzięki tej współpracy już od początku roku szkolnego 2017/2018 powstanie klasa o profilu technik teleinformatyk. To pierwsza tego typu specjalizacja w tym rejonie Polski.

Wiele się mówi, że szkoły nie przekazują praktycznej wiedzy odpowiadającej aktualnym potrzebom firm. Szczególnie widać to w branży nowych technologii, gdzie zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników jest ogromne. Dlatego wspólna inicjatywa ZSTiO w Jarosławiu oraz Exatela jest krokiem we właściwym kierunku – skomentował inicjatywę Tadeusz Chrzan, starosta jarosławski, w którego obecności podpisano umowę.

Jako nowoczesna szkoła zawodowa staramy się nadążać za rozwojem technologicznym i trendami rynku. Dlatego otwarcie tego atrakcyjnego kierunku jest dla nas czymś naturalnym, gdyż wykorzystujemy przy tym naszą bogatą bazę dydaktyczną oraz wysokie kwalifikacje nauczycieli.  Co więcej, jest to także realizacja naszej misji, aby nasi absolwenci wychodzili z prestiżowym zawodem w ręku. Kluczowe znaczenie odgrywa w tym nasz partner, firma Exatel. Dzięki niemu uczniowie będą mogli zderzyć teorię z praktyką i tym samym lepiej przygotować się do wykonywania przyszłego zawodu – mówi Adam Tomaszewski, dyrektor ZSTiO im. Stefana Banacha w Jarosławiu.

Współpraca z naszej strony nie ogranicza się tylko do objęcia patronatu nad specjalizacją. Przede wszystkim chodzi o bieżącą wymianę informacji w zakresie nowoczesnej technologii, wsparcie merytoryczne w trakcie nauki, dostęp do zaawansowanych urządzeń czy różnych form aktywizacji wspierających rozwój uczniów.

Chcemy pomóc w zdobyciu praktycznych umiejętności niezbędnych do pracy w firmach teleinformatycznych, takich jak Exatel. Co więcej, jako spółka Skarbu Państwa, bardzo poważnie podchodzimy do kwestii szeroko rozumianego zrównoważonego rozwoju i kształcenia kadr. Chętnie wspieramy inicjatywy lokalne. Wierzę, że wkrótce pojawią się kolejne tego dowody – mówi Rafał Magryś, wiceprezes zarządu Exatela.

Nabór do klasy o nowym profilu właśnie trwa.

Podobne