Rekonesans bezpieczeństwa

Rekonesans bezpieczeństwa to kilkudniowe, pogłębione i efektywne badanie poziomu bezpieczeństwa organizacji infrastruktury realizowane przez ekspertów bezpieczeństwa proceduralnego, a także testów penetracyjnych infrastruktury.

Celem działań usługi jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w krótkim czasie poprzez dostarczenie wymiernych wyników na bazie wybiórczej weryfikacji procedur i rozpoznania środowiska teleinformatycznego pod kątem potencjalnych zagrożeń. Wytypowane, na podstawie prowadzonych przez nas działań, elementy środowiska są rozpoznane pod kątem najbardziej istotnych zagrożeń.

Efektem przeprowadzonych działań jest przekazanie stosownego podsumowania zawierającego wykryte najistotniejsze luki bezpieczeństwa mogące być wykorzystane w potencjalnych wektorach ataku wraz z propozycjami działań mitygujących. 

Korzyści

  • Szybka i skuteczna weryfikacja systemu zabezpieczeń organizacji w zderzeniu ze zdeterminowanym atakującym.
  • Określenie priorytetowych działań porządkujących kwestie cyberbezpieczeństwa, także w zakresie zapewnienia zgodności z obowiązującymi normami i przepisami.
  • Uzyskanie przekrojowej wiedzy na temat bezpieczeństwa organizacji we wszystkich kluczowych aspektach: ludzi, procesów i technologii.
  • Osiągnięcie świadomość w zakresie nie tylko wykrytych luk, ale też rekomendacji, propozycji w tym zakresie minimalnym nakładem zasobów.
  • Możliwość skorzystania z dodatkowego wsparcia ekspertów EXATEL w celu stopniowego i bardziej długofalowego i stopniowego podnoszenia poziomu bezpieczeństwa.

Czy Rekonesans jest kompletnym badaniem?

Czy na bazie samego Rekonesansu można wdrożyć najbardziej istotne zmiany?

Jak długo trzeba czekać na raport?