Zarząd EXATEL

Nikodem Bończa Tomaszewski

Nikodem Bończa Tomaszewski

Prezes Zarządu

Menedżer IT z wieloletnim stażem w zarządzaniu organizacjami cyfrowymi. Był twórcą i w latach 2008-2012 pierwszym dyrektorem Narodowego Archiwum Cyfrowego (NAC). Następnie przez 4 lata kierował Centralnym Ośrodkiem Informatyki (COI), który przekształcił w centrum kompetencji cyfrowych dla państwa. Pod jego kierunkiem COI samodzielnie zbudował m.in. System Rejestrów Państwowych oraz odpowiednio zabezpieczone zaplecze serwerowe – Zintegrowaną Infrastrukturę Rejestrów.

Jego działalność menadżerska w sferze IT ukierunkowana jest na zapewnienie suwerenności państwa w sferze cyfrowej oraz budowę dobra wspólnego za pomocą narzędzi informatycznych.

Sformułował ideę „państwa usługowego”. Pod jego kierunkiem uruchomiono szereg rozwiązań służących bezpośrednio obywatelom – m.in. portale internetowe, które udostępniają kilkanaście milionów zdigitalizowanych dokumentów i fotografii archiwalnych, platformę e-usług OBYWATEL.GOV.PL, a także e-usługi historiapojazdu.gov.pl i bezpiecznyautobus.gov.pl.

Polska branża menadżerów IT wyróżniła go prestiżowym tytułem „Chief Information Officer Roku 2015”.

W wolnym czasie uprawia wspinaczkę sportową.

Rafał Magryś

Rafał Magryś

Wiceprezes Zarządu

Ekspert i menedżer IT z ponad 10. letnim stażem. Współtworzył Narodowe Archiwum Cyfrowe (NAC). Był szefem zespołu odpowiedzialnego za powstanie Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej. Jako zastępca dyrektora Centrum Projektów Informatycznych (CPI) realizował plan naprawczy po głośnym kryzysie korupcyjnym. Później, z początku jako zastępca dyrektora w Centralnym Ośrodku Informatyki, a wreszcie jako podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, doprowadził do opracowania i wdrożenia w życie nowej strategii dla projektów informatycznych z obszaru spraw wewnętrznych. Efektem tej strategii była budowa kompetencji i zdolności operacyjnej Centralnego Ośrodka Informatyki (COI) oraz powstanie Systemu Rejestrów Państwowych (SRP). Następnie jako dyrektor Biura Nadzoru Projektów i Zarządzania Ryzykiem w Exatel SA był odpowiedzialny za tworzenie portfela projektów w GK Exatel, tworzenie i zarządzanie planem operacyjnym spółki, rozwijanie współpracy z sektorem publicznym oraz koordynowanie przygotowania dokumentów programowych.

Orędownik i praktyk koncepcji suwerenności państwa w sferze cyfrowej. Koncepcja ta zakłada – wobec siły korporacji IT oraz zagrożeń zewnętrznych – konieczność dysponowania przez państwo kompetencjami teleinformatycznymi, które pozwalają na obronę obywateli i samodzielne działanie w obszarach strategicznych dla kraju. Należy do środowiska wspierającego rozwój oprogramowania open source. Był ekspertem w międzynarodowych zespołach zajmujących się digitalizacją zbiorów kultury.

Interesuje się XX wieczną literaturą amerykańską i grami RTS. Miłośnik Podkarpacia.

Szymon Ruman

Szymon Ruman

Wiceprezes Zarządu

Menedżer, prawnik, absolwent prawa i Executive MBA na Uniwersytecie Warszawskim, z wieloletnim doświadczeniem w sektorze publicznym. Podczas blisko 10 lat pracy w Kancelarii Sejmu, Ministerstwie Sprawiedliwości i Centralnym Ośrodku Informatyki brał udział w tworzeniu ram prawnych dla informatyzacji państwa. Był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Cyfryzacji odpowiedzialnym za informatyzację. Doradzał zarządowi PWPW SA. Doświadczenie w sprzedaży zdobywał w Vienna Insurance Group. Przez 6 lat kierował sprzedażą do rynku publicznego, energetyki, finansów i korporacji w EXATEL SA.

Wolny czas poświęca na podróże, kocha góry.

Piotr Suszycki

Piotr Suszycki

Wiceprezes Zarządu

Posiada wieloletnie doświadczenie menedżerskie zdobyte w branży telekomunikacyjnej, w obszarze której od 20 lat skutecznie buduje zespoły i zarządza działami sprzedaży na krajowym i międzynarodowym rynku B2B.

Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1998 r. w CEL Polska, gdzie od 2000 r. pełnił funkcję Dyrektora Sprzedaży. Po przejęciu CEL Polska przez Energis Polska, jako Dyrektor Sprzedaży odpowiadał w Energis Polska za sprzedaż do krajowych i zagranicznych operatorów telekomunikacyjnych. Po przejęciu Energis Polska przez Grupę GTS, biorąc czynny udział procesie integracji obu spółek i formowaniu nowych struktur sprzedażowych, do roku 2008 zarządzał w GTS Energis sprzedażą międzyoperatorską oraz korporacyjną (obejmującą największe firmy w Polsce oraz przedstawicielstwa międzynarodowych koncernów).

W British Telecommunications w latach 2008 – 2012 zarządzał sprzedażą w obszarach GTM (Global Telecom Markets) oraz GIC (Global Indirect Channels) w regionie Europy Centralnej, Wschodniej, Rosji oraz Krajów WNP.

W latach 2013 – 2015 był Dyrektorem Sprzedaży w TK Telekom, funkcję tę piastował do momentu sprzedaży spółki. W latach 2016 – 2019 był Dyrektorem Sprzedaży w Hawe Telekom.

Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego i uzyskał tytuł magistra na wydziale Organizacji i Zarządzania.

Pasjonat przyrody, Mazur i strzelectwa sportowego.