Zarząd EXATEL

Tomasz Kruk

Tomasz Kruk

Prezes Zarządu

Ekspert informatyki specjalizujący się w bezpieczeństwie IT oraz projektowaniu systemów informatycznych dużej skali. Od 2001 roku wykładowca informatyki na Politechnice Warszawskiej.

  • W latach 2010-2016 był dyrektorem operacyjnym w instytucie badawczym NASK, gdzie m.in. nadzorował pracę zespołu CERT Polska.
  • W latach 2010-2015 był członkiem Komitetu Sterującego NCBiR do spraw badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa.
  • W latach 2012-2016 był członkiem Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Jest współautorem ekspertyzy „System bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP” dotyczącej rekomendowanego modelu organizacji systemu bezpieczeństwa cyberprzestrzeni w Polsce, wykonanej w 2015 roku na zlecenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.
  • W latach 2017-2021 prowadził na rzecz różnych podmiotów działalność doradczą dotyczącą bezpieczeństwa IT i nowoczesnych rozwiązań informatycznych.
  • W latach 2021-2024 zajmował się cyberbezpieczeństwem w Amazon AWS.
Rafał Magryś

Rafał Magryś

Wiceprezes Zarządu

Ekspert i menedżer IT z ponad 10. letnim stażem. Współtworzył Narodowe Archiwum Cyfrowe (NAC). Był szefem zespołu odpowiedzialnego za powstanie Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej. Jako zastępca dyrektora Centrum Projektów Informatycznych (CPI) realizował plan naprawczy po głośnym kryzysie korupcyjnym. Później, z początku jako zastępca dyrektora w Centralnym Ośrodku Informatyki, a wreszcie jako podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, doprowadził do opracowania i wdrożenia w życie nowej strategii dla projektów informatycznych z obszaru spraw wewnętrznych. Efektem tej strategii była budowa kompetencji i zdolności operacyjnej Centralnego Ośrodka Informatyki (COI) oraz powstanie Systemu Rejestrów Państwowych (SRP). Następnie jako dyrektor Biura Nadzoru Projektów i Zarządzania Ryzykiem w Exatel SA był odpowiedzialny za tworzenie portfela projektów w GK Exatel, tworzenie i zarządzanie planem operacyjnym spółki, rozwijanie współpracy z sektorem publicznym oraz koordynowanie przygotowania dokumentów programowych.

Orędownik i praktyk koncepcji suwerenności państwa w sferze cyfrowej. Koncepcja ta zakłada – wobec siły korporacji IT oraz zagrożeń zewnętrznych – konieczność dysponowania przez państwo kompetencjami teleinformatycznymi, które pozwalają na obronę obywateli i samodzielne działanie w obszarach strategicznych dla kraju. Należy do środowiska wspierającego rozwój oprogramowania open source. Był ekspertem w międzynarodowych zespołach zajmujących się digitalizacją zbiorów kultury.

Interesuje się XX wieczną literaturą amerykańską i grami RTS. Miłośnik Podkarpacia.

Jacek Terpiłowski

Jacek Terpiłowski

Wiceprezes Zarządu