Zarząd EXATEL

Jan Rey

Jan Rey

Prezes Zarządu

Rafał Magryś

Rafał Magryś

Wiceprezes Zarządu

Ekspert i menedżer IT z ponad 10. letnim stażem. Współtworzył Narodowe Archiwum Cyfrowe (NAC). Był szefem zespołu odpowiedzialnego za powstanie Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej. Jako zastępca dyrektora Centrum Projektów Informatycznych (CPI) realizował plan naprawczy po głośnym kryzysie korupcyjnym. Później, z początku jako zastępca dyrektora w Centralnym Ośrodku Informatyki, a wreszcie jako podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, doprowadził do opracowania i wdrożenia w życie nowej strategii dla projektów informatycznych z obszaru spraw wewnętrznych. Efektem tej strategii była budowa kompetencji i zdolności operacyjnej Centralnego Ośrodka Informatyki (COI) oraz powstanie Systemu Rejestrów Państwowych (SRP). Następnie jako dyrektor Biura Nadzoru Projektów i Zarządzania Ryzykiem w Exatel SA był odpowiedzialny za tworzenie portfela projektów w GK Exatel, tworzenie i zarządzanie planem operacyjnym spółki, rozwijanie współpracy z sektorem publicznym oraz koordynowanie przygotowania dokumentów programowych.

Orędownik i praktyk koncepcji suwerenności państwa w sferze cyfrowej. Koncepcja ta zakłada – wobec siły korporacji IT oraz zagrożeń zewnętrznych – konieczność dysponowania przez państwo kompetencjami teleinformatycznymi, które pozwalają na obronę obywateli i samodzielne działanie w obszarach strategicznych dla kraju. Należy do środowiska wspierającego rozwój oprogramowania open source. Był ekspertem w międzynarodowych zespołach zajmujących się digitalizacją zbiorów kultury.

Interesuje się XX wieczną literaturą amerykańską i grami RTS. Miłośnik Podkarpacia.