Tranzyt IP - sieć tranzytowa z protokołem BGP

Tranzyt IP to usługa szybkiego, symetrycznego łącza do Internetu o gwarantowanej dostępności z protokołem BGP. To usługa typu operatorskiego dla użytkowników, którzy dostęp do Internetu realizują z wykorzystaniem łączy kilku dostawców i wymagają elastyczności w zarządzaniu ruchem w swojej sieci.

Mając na uwadze potrzeby klientów stale poszerzamy zasoby dostępne bezpośrednio z sieci EXATEL. Gwarantujemy wysoką dostępność oraz jakość zakupionego pasma internetowego – zarówno w sieci dostępowej oraz szkieletowej, jak i w punktach styku z innymi operatorami.

Korzyści

  • gwarancja najwyższych parametrów technicznych i jakościowych dzięki bezpośrednim połączeniom naszej sieci z największymi sieciami internetowymi tzw. Tier1 i stałej optymalizacji dostępnych zasobów
  • gwarancja SLA
  • optymalny wybór trasy przesyłania pakietów dzięki możliwości uruchomienia routingu dynamicznego (protokół BGP)
  • efektywność kosztowa dzięki możliwości rozliczenia w modelu 95 percentyla

Dane techniczne

  • tranzyt ruchu z innych sieci niż bezpośrednio dołączona (np. sieci klienta) przez sieć EXATEL
  • udostępnienie w ramach usługi wybranych zasobów sieci Internet,
  • szeroki wybór przepustowości do 100 Gb/s
  • realizacja z wykorzystaniem protokołu BGP
  • ciągła rozbudowa zasobów w oparciu o analizę rozkładu ruchu w sieci EXATEL
  • możliwość przydzielenia adresacji IP z puli EXATEL

Co jest wymagane, aby uruchomić usługę Tranzyt IP?

Czym jest usługa Tranzyt IP?

Dlaczego Tranzyt IP korzysta z protokołu BGP?

Masz więcej pytań?_

Chciałbyś poznać dodatkowe szczegóły dotyczące naszych usług?