[Aktualizacja] Zaproszenie do składania ofert na dostawę switchy w ramach projektu SDNcore | Konkurs Ofert nr 11/2022

30 Września 2022
/
Ogłoszenie

Spółka pod nazwą EXATEL S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Perkuna 47 (zwana dalej „Zamawiającym” lub „EXATEL”) po przeanalizowaniu ofert które wpłynęły w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na: „dostawę switchy” w ramach projektu „SDNcore – wysokowydajna i skalowalna programowalna platforma agregująca ruch sieciowy” (Umowa o dofinansowanie nr: MAZOWSZE\0003\19-00 z dnia 30.12.2019) współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa) w ramach programu „Ścieżka dla Mazowsza”. Okres realizacji projektu: 01.05.2020 – 31.07.2023, Konkurs Ofert nr 11/2022

Informuje, że dokonała wyboru wykonawcy, którego oferta była najkorzystniejsza, do realizacji zamówienia:

Geotechnology IT Group Sp. z o.o.

 

***********

Spółka pod nazwą EXATEL S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Perkuna 47 (zwana dalej „Zamawiającym” lub „EXATEL”) przesyła w załączonym dokumencie odpowiedzi na pytania do zamówienia na: „dostawę switchy” w ramach projektu „SDNcore – wysokowydajna i skalowalna programowalna platforma agregująca ruch sieciowy” (Umowa o dofinansowanie nr: MAZOWSZE\0003\19-00 z dnia 30.12.2019) współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa) w ramach programu „Ścieżka dla Mazowsza”. Okres realizacji projektu: 01.05.2020 – 31.07.2023, Konkurs Ofert nr 11/2022.

Treść dokumentu: „Odpowiedzi na pytania_Answers to questions_30.08.2022” 2 do strony 7 została opracowana w języku polskim
Treść dokumentu: „Odpowiedzi na pytania_Answers to questions_30.08.2022” od strony 8 do strony do strony 13 zostały opracowane w języku angielskim.

Proszę o zapoznanie się z załączonymi dokumentami: „Odpowiedzi na pytania_Answers to questionns_30.08.2022” oraz „Konkurs Ofert nr 11.2022-zmieniona treść_Tender procedure no 11.2022-changed content”.

Wszystkie zmiany w dokumencie: „Konkurs Ofert nr 11.2022-zmieniona treść_Tender procedure no 11.2022-changed content” zostały zaznaczone na czerwono.

Ofertę należy przesłać nie później niż do dnia 6.09.2022 r., do godz. 15:00.

***

Spółka pod nazwą EXATEL S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Perkuna 47 (zwana dalej „Zamawiającym” lub „EXATEL”) zdecydowała o dodatkowym przedłużeniu terminu składania ofert dla zamówienia na: „dostawę switchy” w ramach projektu „SDNcore – wysokowydajna i skalowalna programowalna platforma agregująca ruch sieciowy” (Umowa o dofinansowanie nr: MAZOWSZE\0003\19-00 z dnia 30.12.2019) współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa) w ramach programu „Ścieżka dla Mazowsza”.

Okres realizacji projektu: 01.05.2020 – 31.07.2023, Konkurs Ofert nr 11/2022.

Ofertę należy przesłać nie później niż do dnia 31.08.2022 r., do godz. 15:00.

***

Spółka pod nazwą EXATEL S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Perkuna 47 (zwana dalej „Zamawiającym” lub „EXATEL”) przesyła w załączonym dokumencie odpowiedzi na pytania do zamówienia na: „dostawę switchy” w ramach projektu „SDNcore – wysokowydajna i skalowalna programowalna platforma agregująca ruch sieciowy” (Umowa o dofinansowanie nr: MAZOWSZE\0003\19-00 z dnia 30.12.2019) współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa) w ramach programu „Ścieżka dla Mazowsza”.

Okres realizacji projektu: 01.05.2020 – 31.07.2023, Konkurs Ofert nr 11/2022.

Treść dokumentu: „Odpowiedzi na pytania_Answers to questionns_11.2022” od strony 2 do strony 4 została opracowana w języku polskim.
Treść dokumentu: „Odpowiedzi na pytania_Answers to questionns_11.2022” od strony 5 do strony do strony 7 zostały opracowane w języku angielskim.

***

Spółka pod nazwą EXATEL S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Perkuna 47 (zwana dalej „Zamawiającym” lub „EXATEL”) zaprasza do złożenia ofert, w celu zawarcia umowy/udzielenia zamówienia na: „dostawę switchy” w ramach projektu „SDNcore – wysokowydajna i skalowalna programowalna platforma agregująca ruch sieciowy” (Umowa o dofinansowanie nr: MAZOWSZE\0003\19-00 z dnia 30.12.2019) współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa) w ramach programu „Ścieżka dla Mazowsza”. Okres realizacji projektu: 01.05.2020 – 31.07.2023, Konkurs Ofert nr 11/2022.

Postępowanie zakupowe jest procesowane w języku polskim i w języku angielskim. Treść dokumentu: „Konkurs Ofert nr 11.2022_Tender procedure no 11.2022” od strony 2 do strony 30 została opracowana w języku polskim. Treść dokumentu: „Konkurs Ofert nr 11.2022_Tender procedure no 11.2022” od strony 31 do strony do strony 60 została opracowana w języku angielskim.

Proszę o zapoznanie się z załączonym dokumentem: „Konkurs Ofert nr 11.2022_Tender procedure no 11.2022”.

Ofertę należy przesłać nie później niż do dnia 28.07.2022 r., do godz. 15:00.