Konkurs ofert nr 18/2022 - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

21 Listopada 2022
/
Ogłoszenie

Szanowni Państwo,

Spółka pod nazwą EXATEL S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Perkuna 47 (zwana dalej „Zamawiającym” lub „EXATEL”) po przeanalizowaniu ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na: „na przeprowadzenie audytu zewnętrznego, zgodnie z Zarządzeniem nr 13/2020 Dyrektora Narodowego Centrum nauki z dnia 28 lutego 2020 r. zmienionym Zarządzeniem nr 51/2020 Dyrektora Narodowego Centrum nauki z dnia 18 czerwca 2020 r., pt. „ARFA – rozwiązanie programistyczne chroniące wielokontekstowo przed zaawansowanymi atakami DDoS (Distributed Denial of Service)” współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu CyberSecIdent – Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość (numer projektu CYBERSECIDENT/487721/IV/NCBR/2021). Konkurs Ofert nr 18/2022., informuje że dokonała wyboru, jako najkorzystniejszej, oferty złożonej przez:

AB Audyt Artur Bołdak

Zamawiający jednocześnie informuje, że w niniejszym Konkursie wpłynęły następujące oferty, które uzyskały punktację:

1. AB Audyt Artur Bołdak – 100 pkt.
2. Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Falneta – 91,89 pkt.
3. Audim-Andrzej Dwórnik – 56,68 pkt.
4. KPW Audytor Sp z o.o. – 46,58 pkt.
5. Uniaudit Dr Maria Hulicka Kancelaria Audytorska – 34,34 pkt.
6. Concept Finance Audyt i Doradztwo Rafał Durkacz – 30,91 pkt.
7. DPC Audit Partner Sp. z o.o. – 27,24 pkt.
8. LEXUS AUDIT Spółka z o.o.- 24,46 pkt.
9. Grupa Gumułka – Euroedukacja Sp. z o.o.- 20,61 pkt.

Opublikowane przez: Jerzy Pielichowski