Konkurs ofert nr 5/2024 – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

4 Czerwca 2024
/
Ogłoszenie

Szanowni Państwo,

Spółka pod nazwą EXATEL S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Perkuna 47 (zwana dalej „Zamawiającym” w ramach przeprowadzonego postępowania, na: „realizację dwóch zadań zleconych przez Zamawiającego, w ramach projektu TAMAbox – wirtualne i fizyczne urządzenia chroniące przed atakami typu DDoS (Distributed Denial of Service) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Dla Nowoczesnej Gospodarki w ramach Programu Fundusze Europejskie Dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG) (Umowa o dofinansowanie nr: FENG.01.01-IP.01-0013/23- 00). Okres realizacji projektu: 01.10.2023 – 30.09.2025. Konkurs Ofert nr 5/2024” przesyła w załączeniu informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Załącznik:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_konkurs nr 5.2024

Opublikowane przez: Jerzy Pielichowski