Konsorcjum EXATEL, GAZ-SYSTEM i Politechnika Rzeszowska z dofinansowaniem na projekt CriNet!

3 Października 2022
/
Informacja prasowa

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło decyzję o przyznaniu środków finansowych na realizację, na rzecz obronności i bezpieczeństwa Państwa, projektu pod nazwą 'CriNet, Critical Network SDN Security System – System bezpieczeństwa sieci SDN dla infrastruktury krytycznej. Łączny budżet projektu to  blisko 36 mln PLN!

 

„Nasze plany zostały docenione przez ekspertów i osiągnęliśmy jeden z najlepszych wyników w konkursie. Jednocześnie wiemy że uczestniczymy w  projekcie, w którym chodzi o coś więcej niż innowacje technologiczne  – oto dwie strategiczne spółki Skarbu Państwa jednoczą wysiłki na rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej, tym razem z pomocą polskich rozwiązań i polskiej myśli technicznej. Posiadanie bowiem własnych sprawdzonych rozwiązań jest niezwykle ważne szczególnie w kontekście zmieniających się warunków geopolitycznych. Rezultat projektu wzmocni zasadniczo ochronę infrastruktury kluczowej dla funkcjonowania państwa, społeczeństwa i gospodarki” – Rafał Magryś Wiceprezes EXATEL

 

Przedmiotem projektu jest stworzenie nowej polskiej technologii cyberbezpieczeństwa systemów przemysłowych, która umożliwi lepsze, szybsze i bardziej precyzyjne zarządzanie zasobami sieci teleinformatycznej. Rozwiązanie pozwoli zidentyfikować potencjalny atak, zobaczyć i zrozumieć jego zakres oraz podjąć skuteczniejsze niż na to pozwalają aktualnie dostępne technologie, środki obronne.

Będziemy także budować systemy informatyczne i urządzenia, w oparciu o technologię sieci definiowanych programowo (SDN). Platforma będzie stosowana do wymagań użytkownika końcowego, który zna od podszewki problemy bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej. Z uwagi na skalę wyzwania będziemy się posiłkować wiedzą analityczną i laboratorium badawczym trzeciego konsorcjanta, którym jest Politechnika Rzeszowska.

 

„Nasi deweloperzy i specjaliści dziedzinowi cenią to, że ich praca bezpośrednio przekłada się na bezpieczeństwo życia społecznego i gospodarczego w Polsce że mamy nie tylko ciekawe projekty i wyzwania intelektualne, ale i uczestniczymy w misji. Cieszymy się również z zaufania naszych konsorcjantów. EXATEL pokazuje skuteczność swoich działań na rzecz integracji życia gospodarczego i pracy twórczej środowisk naukowych co prawdziwie buduje gospodarkę opartą na wiedzy” – dr hab. inż. Teodor Buchner, ekspert ds. projektów badawczo-rozwojowych EXATEL, kierownik projektu CriNet.

 

Opublikowane przez: Katarzyna Chojecka