Zaproszenie do składania ofert na dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu „PERFECT" | Konkurs Ofert nr 15/2022

24 Sierpnia 2022
/
Ogłoszenie

Spółka pod nazwą EXATEL S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Perkuna 47 (zwana dalej „Zamawiającym” lub „EXATEL”) zaprasza do złożenia ofert, na: dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu „PERFECT – Szybka bezprzewodowa transmisja optyczna do bezpiecznej komunikacji” (Umowa o dofinansowanie nr: POLBER/5/62/PERFECT/2022), współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa) w ramach 5 konkursu Współpracy Polska Berlin/Brandenburgia. Okres realizacji projektu: 06.2022 – 05.2024 r. Projekt realizowany w konsorcjum z Politechniką Warszawską oraz dwoma partnerami z Niemiec tj. Fraunhofer HHI oraz VI Systems. Konkurs Ofert nr 15/2022.

 

Oferty należy przesłać najpóźniej do dnia: 31.08.2022 r., do godz. 11:00.

 

Dodatkowe informacje:
Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi warunkami realizacji zamówienia oraz wymogami dotyczącymi składania ofert zamieszczonymi w dokumencie: Zaproszenie do składania ofert na dostawę sprzętu komputerowego_Konkurs Ofert nr 15_2022.

Opublikowane przez: Jerzy Pielichowski