[Aktualizacja] Konkurs Ofert nr 7/2021

9 Czerwca 2021
/
Ogłoszenie

Aktualizacja ogłoszenia z dnia 9 czerwca 2021 r.

Szanowni Państwo,

po przeanalizowaniu raz jeszcze dokumentacji dotyczącej prowadzonego postępowania na dostawę pięciu serwerów poleasingowych wraz z nowymi dyskami, w ramach projektu „SDNcore – wysokowydajna i skalowalna programowalna platforma agregująca ruch sieciowy”, podjęliśmy decyzję o skorzystaniu z uprawnienia zastrzeżonego w treści Zaproszeniu do udziału w ww. postępowaniu zakupowym i unieważnieniu całego postępowania zakupowego – Konkurs Ofert nr 7/2021 bez podawania przyczyny.

Pełna treść informacji znajduje się tutaj – Informacja o unieważnieniu postępowania_Konkurs Ofert nr 7.2021.

 

Zespół EXATEL

 

***

Aktualizacja ogłoszenia z dnia 17 maja 2021 r.

Szanowni Państwo,
Zamawiający podjął decyzję o wydłużeniu terminu składania ofert z 24.05.2021 r., godz. 13:00 do 25.05.2021 r. do godz. 14:00

Termin składania ofert

Oferty należy złożyć do 25.05.2021 r. do godz. 14:00

Ponadto w związku z pojawieniem się pytania od jednego z Oferentów poniżej Zamawiający publikuje również odpowiedź na zadane pytanie:

Pytanie: Proszę informację jakie ilości procesorów mają zostać zainstalowane w przypadku obu konfiguracji sprzętowych serwerów 1 szt. czy 2 szt. ?

Odpowiedź: Wymagany jest 1 procesor dla obu konfiguracji.

 

***

Szanowni Państwo,

Spółka pod nazwą EXATEL S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Perkuna 47 (zwana dalej „Zamawiającym” lub „EXATEL”) zaprasza do złożenia ofert, na: „dostawę pięciu serwerów poleasingowych wraz z nowymi dyskami, w ramach projektu „SDNcore – wysokowydajna i skalowalna programowalna platforma agregująca ruch sieciowy”. (Umowa o dofinansowanie nr: MAZOWSZE\0003\19-00 z dnia 30.12.2019) współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa) w ramach programu „Ścieżka dla Mazowsza”. Okres realizacji projektu: 01.05.2020 – 30.04.2023. Konkurs Ofert nr 7/2021.

Termin składania ofert

Oferty należy przesłać najpóźniej do dnia: 24.05.2021 r., do godz. 13:00

Dodatkowe informacje

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi warunkami realizacji zamówienia oraz wymogami dotyczącymi składania ofert zamieszczonymi w dokumencie „Zaproszenie do składania ofert na dostawę serwerów poleasingowych wraz z nowymi dyskami_ Konkurs nr 7.2021”

O projekcie SDNcore

SDNcore to wysokowydajna i skalowalna programowalna platforma agregująca ruch sieciowy. Urządzenie tworzone z myślą o operatorach sieci telekomunikacyjnych. Będzie zbudowane zgodnie z filozofią SDN (z ang. Software-Defined Networking – sieć definiowana programowo). Urządzenie będzie funkcjonowało w kluczowych punktach sieci transportowej, czyli w warstwach agregacyjnej oraz szkieletowej. Będzie mogło współpracować z innymi tego typu rozwiązaniami, takimi jak budowany przez EXATEL SDNbox. Poznaj też nasze pozostałe projekty badawczo-rozwojowe.

Opublikowane przez: Katarzyna Chojecka