Poprzedni Następny

Bezpieczeństwo infrastruktury

W trakcie IX Europejskiego Kongresu Gospodarczego odbyło się wiele ważnych paneli dyskusyjnych. Jednym z nich był panel: „Cyberbezpieczeństwo infrastruktury krytycznej”.

Infrastruktura krytyczna od zawsze pozostawała pod szczególną opieką państwa jako kluczowa dla bezpieczeństwa i jakości życia obywateli. Od co najmniej dekady zalicza się do niej również infrastrukturę teleinformatyczną. Od kliku lat obserwujemy trend eskalacji działań w cyberprzestrzeni. Aktywne są służby, przestępcy, aktywiści różnych ruchów. Niski poziom inwestycji potrzebnych do prowadzenia wrogich działań w sieci oraz minimalne ryzyko retorsji sprawiają, że liczba cyberataków na wszelkie instytucje szybko wzrasta.

Ryzyko ataku na infrastrukturę krytyczną IT jest więc olbrzymie. Paneliści, wśród których znajdował się Michał Szczęsny, dyrektor architektury i planowania sieci Exatel, analizowali rolę, jaką spełniają główne elementy infrastruktury i definiowali kluczowe obszary ryzyka.

Z perspektywy Exatela bardzo interesujące były dyskusje dotyczące profesjonalizacji cyberprzestępczości i analizy potencjalnych skutków ataków. Na podstawie doświadczeń, m.in. zespołu SOC Exatela, dyskutowano o narzędziach i kosztach zapewnienia cyberbezpieczeństwa. Nie mogło naturalnie zabraknąć rozważań o roli państwa i jego współpracy z podmiotami gospodarczymi.

Podobne