Poprzedni Następny

Czas na Software Defined Network (SDN)

Rewolucja programowalnych sieci nadchodzi. Warto zacząć rozmowę o tej technologii i jej wdrożeniach. Na początek podstawowe fakty i cechy Software Defined Network (w skrócie SDN, programowalna sieć komputerowa).

SDN to nowa koncepcja budowy sieci telekomunikacyjnych. Utworzona w 2007 roku na Uniwersytecie Stanforda w USA i od tamtej pory rozwijana przez społeczność międzynarodową: uniwersytety i firmy telekomunikacyjne.

Szybka reakcja

Urządzenie sieciowe programowalnej sieci realizuje tylko działania wymagające szybkiej reakcji (sterowanie ruchem pakietów sieciowych). W filozofii SDN urządzenie jest zarządzalne: jego konfigurację można zmieniać w szerokim zakresie.

Centralne zarządzanie siecią

Zarządzanie siecią, od którego zależy ruch pakietów oraz kształt usług udostępnianych przez sieć jest przeniesione z urządzenia do węzła centralnego – sterownika sieci, który może zarządzać grupą urządzeń programowalnej sieci komputerowej.

Uniwersalne zastosowanie

Urządzenia SDN są bardziej uniwersalne,ponieważ do zmiany usług sieciowych, która w urządzeniach klasycznych wymagałaby rekonfiguracji lub wymiany urządzeń, w filozofii SDN wystarczy zarządzać węzłem centralnym, który wydaje urządzeniom polecenia zmiany konfiguracji. Ciągłe monitorowanie stanu urządzeń, które jest istotą sieci Software Defined Network, utrudnia atak na te urządzenia. Możliwość zmiany funkcji urządzenia i oferowanych przez nie usług sieciowych pozwala uniknąć wymiany urządzeń i jak najlepiej spożytkować ich zasoby.

Otwarty standard

Bardzo ważną rolę w rozwoju Software Defined Network odgrywają otwarte standardy, takie jak OpenFlow. Dzięki nim do zarządzania urządzeniami można używać otwartych projektów takich jak Open vSwitch czy ONOS.

Technologia rozwojowa

Filozofia SDN jest pokrewna do filozofii Internetu Rzeczy (IoT): wymiany usług na skraju sieci telekomunikacyjnej. Jest również przygotowana do przyjęcia technologii 5G.

Warunkiem sukcesu technologii Software Defined Network jest wdrożenie i popularyzacja elastycznych, szybkich i bezpiecznych urządzeń sieciowych, zgodnych ze standardem SDN. Utworzenie platformy tego typu urządzenia otwiera drogę do rozwoju innowacji w zakresie komunikacji sieciowej: mimo tylu lat rozwoju internetu, wciąż istnieją nierozwiązane problemy w zakresie zarządzania ruchem pakietów sieciowych i wciąż jest do rozwiązania wiele wyzwań aby usługi internetowe były dostarczane do konsumenta szybko, efektywnie i bezpieczene.

Podobne