Formularz zgłoszenia nadużycia


  Jeśli nie zostawisz nam swoich danych kontaktowych, nie będziemy mogli poinformować Cię o podjętych przez nas działaniach


  Przedmiot zgłoszenia:


  Dane sprawcy zgłaszanych nieprawidłowości:

  Dane osób poszkodowanych (jeżeli znasz):
  Opisz zaobserwowane przez Ciebie nieprawidłowości:

  Co rzeczywiście się wydarzyło? Kiedy, gdzie i jak doszło do wystąpienia nieprawidłowości? Jaki były chronologiczny ciąg zdarzeń? Dlaczego doszło do powstania tych nieprawidłowości? Jakie mogły być motywy osób związanych ze sprawą? Czy wiesz jakie skutki spowodowały lub mogą spowodować opisane przez Ciebie w zgłoszeniu nieprawidłowości? Czy przed dokonaniem zgłoszenia zostały przez Ciebie podjęte jakieś działania w celu eliminacji nieprawidłowości lub ich skutków (np. przez wcześniejsze zgłoszenie sytuacji do przełożonych)? Jeśli tak, to wymień je.

  Załącz dowód. Plik może mieć maksymalny rozmiar 10MB. Sugerujemy spakowanie wszystkich plików do formatu ZIP. Dozwolony jest także format PNG.