Poprzedni Następny

Wspólnie o cyberbezpieczeństwie w telekomunikacji – KIKE 2017

Podczas konferencji Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej (KIKE), nasi przedstawiciele brali udział w niezwykle istotnych dla branży dyskusjach. Panel o potrzebach i oczekiwaniach operatorów w zakresie cyberbezpieczeństwa prowadził Jakub Syta – dyrektor Biura Zarządzania Usługami Bezpieczeństwa Exatel.

Na operatorach telekomunikacyjnych spoczywa szczególny obowiązek zapewniania bezpieczeństwa swojej infrastruktury oraz zasobów klientów. Cyberprzestępcy coraz intensywniej atakują ważne systemy teleinformatyczne. Szczególnie narażone są systemy o charakterze krytycznym z takich branż jak telekomunikacja, bezpieczeństwo, sektor finansowy, służba zdrowia. Ostatnia fala ataków ransomware pokazała, jak istotna jest ochrona zasobów ważnych dla kraju i obywateli.

Strategia cyberobronności kraju dopiero powstaje. Podmioty biorące udział w rynku telekomunikacyjnym muszą więc w dużej mierze brać na siebie odpowiedzialność za ochronę cyberprzestrzeni. Dlatego tak ważna jest gotowość do obrony, a ta zależy od kilku czynników – m.in. wiedzy, technologii i logistyki. Panel dyskusyjny o cyberbezpieczeństwie telekomunikacji potwierdził diagnozę Jakuba Syty – mamy zasoby i wiedzę, ale wciąż do dopracowania pozostaje kwestia komunikacji między różnymi podmiotami.

Tymczasem nawet mniejsze firmy i instytucje mogą korzystać z doświadczenia partnerów, którzy są bardziej doświadczeni w cyberbezpieczeństwie. Znajduje to odzwierciedlenie w ofercie Exatela, którą na konferencji prezentował Mariusz Rybicki.

Podobne