Zaproszenie do udziału w postępowaniu zakupowym na audyt zewnętrzny dla projektu ARFA | Konkurs Ofert nr 18/2022

24 Października 2022
/
Ogłoszenie

Szanowni Państwo,

Spółka pod nazwą EXATEL S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Perkuna 47 (zwana dalej „Zamawiającym” lub „EXATEL”) zaprasza do złożenia ofert na: przeprowadzenie audytu zewnętrznego, zgodnie z Zarządzeniem nr 13/2020 Dyrektora Narodowego Centrum nauki z dnia 28 lutego 2020 r. zmienionym Zarządzeniem nr 51/2020 Dyrektora Narodowego Centrum nauki z dnia 18 czerwca 2020 r., pt. „ARFA – rozwiązanie programistyczne chroniące wielokontekstowo przed zaawansowanymi atakami DDoS (Distributed Denial of Service)” współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu CyberSecIdent – Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość (numer projektu CYBERSECIDENT/487721/IV/NCBR/2021) Konkurs Ofert nr 18/2022.

Oferty należy przesłać najpóźniej do dnia: 4.11.2022 r., do godz. 16.00.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi warunkami realizacji zamówienia oraz wymogami dotyczącymi składania ofert zamieszczonymi w dokumencie: Zaproszenie do składania ofert_Konkurs Ofert 18.2022

Opublikowane przez: Jerzy Pielichowski