Poprzedni Następny

#Polskie5G nabiera kształtów

Polski Fundusz Rozwoju, EXATEL oraz przedstawicie komercyjnych przedsiębiorstw telekomunikacyjnych podpisali dziś w siedzibie Ministerstwa Cyfryzacji memorandum w sprawie analizy modelu biznesowego dla spółki #Polskie5G.

Celem tej inicjatywy jest zapewnienie dostępu do usług 5G w całej Polsce. Dzięki temu użytkownicy będą mieli możliwość swobodnego korzystania z sieci w dowolnym miejscu i czasie.

Technologia 5G w dzisiejszych czasach jest jednym z fundamentów rozwoju gospodarki. W kontekście sieci piątej generacji nie możemy używać tylko argumentów związanych z jej szybkością. To, przede wszystkim, olbrzymie możliwości dla przemysłu, rozwoju miast, nowoczesnego transportu czy całego spektrum usług związanych z medycyną – podkreślił minister cyfryzacji Marek Zagórski podczas spotkania.

Przedsięwzięcie ma pozwolić na obniżenie kosztów budowy infrastruktury telekomunikacyjnej, a co za tym idzie wprowadzenie konkurencyjnych cen usług. Wśród priorytetów określonych w podpisanym dziś memorandum są też także zapewnienie infrastruktury pozwalającej na rozwój gospodarki cyfrowej, a także zapewnienie wysokiego poziomu cyberbezpieczeństwa.

Memorandum #Polskie5G to początek nowej epoki w historii cyfryzacji Polski. Dziś pokazaliśmy, że polityka budowy cybersuwerenności naszego kraju opiera na współpracy operatorów państwowych i prywatnych, krajowych i zagranicznych. Przed nami i naszymi partnerami jeszcze dużo pracy, ale jest przekonany projekt #Polskie5G będzie lekcją dla innych krajów, że można budować cybersuwerenność bez zamykania się państwa na sektor prywatny i firmy zagraniczne. – powiedział po spotkaniu Nikodem Bończa Tomaszewski, prezes EXATEL.

W sygnowanym dokumencie wszystkie strony zadeklarowały chęć współpracy w zakresie analizy koncepcji powołania #Polskie5G – jednego hurtowego operatora ogólnopolskiej bezprzewodowej sieci łączności mobilnej w standardzie 5G, pracującego w pasmie 700 MHz.

Podpisanie memorandum #Polskie5G to początek drogi do rozwiązania podstawowych problemów telekomunikacyjnych Polski, takich jak brak zasięgu sieci mobilnych na całym terenie kraju czy brak Bezprzewodowej Sieci Łączności Specjalnej dla Sił Zbrojnych RP, służb mundurowych, służb ratowniczych oraz infrastruktury krytycznej. Wspólna infrastruktura #Polskie5G to też niższe koszty budowy i eksploatacji sieci oraz niższa emisja elektromagnetyczna niż w przypadku budowy kilku sieci oddzielnie – dodaje Bończa Tomaszewski.

Uzgodnienia wypracowane w ramach grup roboczych zostaną przekazane premierowi i ministrowi cyfryzacji.

Memorandum podpisali: prezes Polskiego Funduszu Rozwoju – Paweł Borys i jego zastępca Tomasz Fill, prezes firmy EXATEL – Nikodem Bończa Tomaszewski, prokurent tejże firmy Michał Szczęsny, członek zarządu Orange – Witold Drożdż, członek rady nadzorczej Polkomtela – Wojciech Pytel oraz członek zarządu T-Mobile – Włodzimierz Nowak. Podczas uroczystości obecny był Marek Zagórski, minister cyfryzacji oraz Małgorzata Zakrzewska – przedstawicielka firmy P4.

Podczas spotkania ustalono kolejne zebranie grupy roboczej.

Podobne