Poprzedni Następny

SDNcore – charakterystyka produktu

Autorem tekstu jest Piotr Makulec
Kierownik ds. Strategicznych Inicjatyw Technologicznych; Product Owner SDNbox i SDNcore w EXATEL

Idea SDN (ang. Software-Defined Networking, sieć definiowana programowo) znana jest od 2007 roku dzięki Uniwersytetowi Stanforda w USA. Dziś, po wielu latach pracy społeczności międzynarodowej tj. naukowców, programistów czy w końcu firm IT i telekomunikacyjnych, technologia ta z rozpędem zdobywa globalny rynek. Według danych Global Market Insights w 2018 roku globalny rynek SDN wart był 8 miliardów dolarów. Do 2025 roku wartość ta wzrośnie ponad 12-krotnie i sięgnie 100 miliardów dolarów. To oznaczałoby, że wskaźnik CAGR (z ang. Compound Annual Growth Rate, skumulowany roczny wskaźnik wzrostu) wynosiłby ponad 40%! Skąd taki wzrost? Odpowiedź jest prosta – definiuje ją rozwój technologii telekomunikacyjnych. Mowa tutaj o liczbie urządzeń mobilnych, Internecie Rzeczy (IoT, Interent of Things). O rozwiązań chmurowych czy wchodzącej w nasze życie technologii 5G. A skoro świat zmienia się tak szybko, to za tym musi nadążać i technologia, dzięki której globalna sieć w ogóle funkcjonuje. To będzie możliwe dzięki rozwiązaniom opartym na idei SDN. Technologii, którą właśnie dziś tworzymy w EXATEL.

Czym jest SDNcore

Platforma SDNcore to drugie już rozwiązanie opracowywane w EXATEL. Dla przypomnienia – pierwsze to SDNbox, który pozwala stworzyć elastyczną, bezpieczną i wysokowydajną infrastrukturę zarówno w warstwie agregacyjnej sieci operatora, jak i na styku sieci klienta [CE – Customer Edge /CPE – Customer Premises Equipment]. SDNcore to komplementarne do niego rozwiązanie. Tym razem stworzone z myślą o operatorach telekomunikacyjnych, którzy zarządzają rozległą siecią światłowodową. SDNcore ma działać w kluczowych punktach sieci transportowej, czyli w warstwach agregacyjnej oraz szkieletowej.

Miejsce działania urządzenia to nie jedyna różnica względem SDNbox. Urządzenie SDNcore umożliwi także realizowanie usług telekomunikacyjnych klientom wymagającym dużych przepływności – nawet 100Gb/s oraz wymianę ruchu IP w punktach wymiany ruchu IXP.

SDNcore – gdy liczy się przepustowość

SDNcore projektujemy z myślą o potrzebach operatorów takich jak EXATEL. Urządzenie to wyposażymy w co najmniej 12 portów 100GE oraz 8 portów 10GE. To pozwoli na agregację ruchu z urządzeń brzegowych i na budowanie rozległej sieci transportowej w oparciu o interfejsy 100GE, a także na terminowanie usług klienckich o wysokiej przepływności. SDNcore wspierać będzie funkcjonalności synchronizacji czasu i fazy transmisji. To ma szczególne znaczenie w infrastrukturze dedykowanej dla technologii komórkowych.

Automatyzacja utrzymania

W SDNcore liczy się efektywność. Dlatego sieć SDN będzie działać w sposób zautomatyzowany. W praktyce oznacza to, że m.in. procesy wdrażania urządzeń SDNcore projektowane są z myślą o jak najmniejszym bezpośrednim udziale serwisanta (ZTP, z ang. Zero Touch Provisioning). Ponadto wspierane przez rozwiązanie usługi sieciowe takie jak usługi Carrier Ethernet zgodnie z MEF (ang. Metro Ethernet Forum), routing czy szyfrowane tunele VPN będą wdrażane w sposób deklaratywny, a nie jak w sieciach opartych o urządzenia tradycyjne, imperatywny. Chodzi o to, że zamiast definiować sposób realizacji usługi, pewnych sekwencji kroków prowadzących do uzyskania pożądanego efektu, administrator opisuje samo rozwiązanie, a sterownik już wie, jak skonfigurować infrastrukturę „pod spodem”, aby np. usługa E-LINE została zestawiona pomiędzy dwoma urządzeniami końcowymi.

Orkiestracja usług SDNcore

Elastyczność konfiguracji urządzeń SDNcore, zarządzania siecią i usługami zostanie wyniesiona na nowy poziom. Nową funkcjonalnością jest orkiestracja (ang. Orchestration) usług dająca możliwość zarządzania cyklem ich życia oraz pozwalająca na przetwarzanie informacji o sieci i usługach. Dzięki orkiestracji łączone są ze sobą różne funkcje w celu utworzenia kompleksowej i skoordynowanej z zasobami usługi w rozproszonym środowisku sieciowym.

Pozwala to operatorowi m.in. na efektywne planowanie i wykorzystanie istniejących zasobów sieciowych. Zapewnia także usprawniony proces konfigurowania usługi skupiający się na intencji wdrożenia (CO ma zostać wdrożone?), a nie na szczegółach konfiguracji urządzeń (JAK ma zostać wdrożone?). Orkiestracja usług, na podstawie danych pozyskanych za pomocą technik telemetrii, pozwoli na wdrożenie w przyszłości automatycznej analityki przyczyny awarii, co przyczyni się do zwiększenia dostępności usług sieciowych.

Network slicing w pełnym zakresie

Platforma umożliwia wprowadzenie zupełnie nowej grupy usług z zakresu wirtualizacji sieci. Po utworzeniu homogenicznej sieci SDN za pomocą urządzeń SDNbox i SDNcore, zarządzanej przez sterownik SDN, możliwe będzie tworzenie sieci wirtualnych na bazie jednej infrastruktury fizycznej. Wirtualizacja sieci, w nomenklaturze 5G określana jako network slicing, umożliwia wydzielenie odizolowanych sieci na potrzeby usług sieciowych o różnej charakterystyce ruchu czy wymaganiach QoS (ang. Quality of Service – jakość usługi). To pozwoli na tworzenie nowych, nieosiągalnych obecnie usług jak choćby NaaS (ang. Network as a Service – sieć jako usługa). W praktyce klient otrzymuje narzędzia oraz API do zarządzania elementami sieci oraz sterowania ruchem sieciowym w ramach zamówionej sieci wirtualnej. Czy tego typu usługi są w ogóle potrzebne? Tak! Mogłoby z nich korzystać np. państwo tworząc swoją własną Bezprzewodową Sieć Łączności Specjalnej na potrzeby wszystkich rodzajów służb ratowniczych.

SDNcore – urządzenie takie jak chcesz

Ogromną zaletą platformy jest jej reprogramowalność. Dzięki użyciu nowoczesnych technologii możliwe będzie dodanie nowych funkcjonalności i usług bez konieczności wymiany urządzeń, a nawet bez konieczności wizyty serwisanta. Utworzone rozwiązanie będzie ponadto podstawą do implementacji kolejnych rozwiązań teleinformatycznych w przyszłości. Również tych, których dziś jeszcze nie wymyśliliśmy.

Przycisk kierujący na stronę poświęconą programom SDN EXATEL Przycisk kierujący na stronę poświęconą rekrutacjom w EXATEL

 

Podobne