Piotr Suszycki

Posiada wieloletnie doświadczenie menedżerskie zdobyte w branży telekomunikacyjnej, w obszarze której od 20 lat skutecznie buduje zespoły i zarządza działami sprzedaży na krajowym i międzynarodowym rynku B2B.

Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1998 r. w CEL Polska, gdzie od 2000 r. pełnił funkcję Dyrektora Sprzedaży. Po przejęciu CEL Polska przez Energis Polska, jako Dyrektor Sprzedaży odpowiadał w Energis Polska za sprzedaż do krajowych i zagranicznych operatorów telekomunikacyjnych. Po przejęciu Energis Polska przez Grupę GTS, biorąc czynny udział procesie integracji obu spółek i formowaniu nowych struktur sprzedażowych, do roku 2008 zarządzał w GTS Energis sprzedażą międzyoperatorską oraz korporacyjną (obejmującą największe firmy w Polsce oraz przedstawicielstwa międzynarodowych koncernów).

W British Telecommunications w latach 2008 – 2012 zarządzał sprzedażą w obszarach GTM (Global Telecom Markets) oraz GIC (Global Indirect Channels) w regionie Europy Centralnej, Wschodniej, Rosji oraz Krajów WNP.

W latach 2013 – 2015 był Dyrektorem Sprzedaży w TK Telekom, funkcję tę piastował do momentu sprzedaży spółki. W latach 2016 – 2019 był Dyrektorem Sprzedaży w Hawe Telekom.

Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego i uzyskał tytuł magistra na wydziale Organizacji i Zarządzania.

Pasjonat przyrody, Mazur i strzelectwa sportowego.

Aktualności