Poprzedni Następny

Wiedza to nasz kapitał

Cyberbezpieczeństwo w kontekście właściwego funkcjonowania państwa jest dziś ważne, ale niedługo będzie – w sensie ścisłym – krytyczne. Na szczęście inteligentne wprowadzanie cyberobronności nie musi być tak kosztowne, jak modernizacja regularnej armii. A dodatkowo Polska ma luksus posiadania najważniejszego kapitału w świecie ICT – świetnych fachowców.

Planowanie strategiczne powinno umożliwiać rozwój technologii, które pozostają w kraju i budują potencjał technologiczny państwa. Na razie na tym polu jest wiele do zrobienia.

Wiele paradygmatów świata polityki bezpieczeństwa dramatycznie szybko się zmienia. Cybersuwerenność staje się niezwykle istotnym elementem niezawisłości państwa i bezpieczeństwa obywateli. Mamy jednak wszystkie elementy, żeby stworzyć polski system cyberbezpieczeństwa. Struktura kosztów jego budowy jest zupełnie inna niż w przypadku sił konwencjonalnych. Wiele niezwykle istotnych składników już mamy. Mowa o ludziach i wiedzy.

Nikodem Bończa Tomaszewski, prezes Exatela jasno definiuje problem: Chodzi o zarządzanie wiedzą. Sukces działań w cyberprzestrzeni zależy od tego, czy będziemy robili to sprawniej i szybciej niż inni. Opierając się na rodzimym kapitale, jesteśmy w stanie sfinansować mechanizmy cyberobronności. Trzeba jedynie zacząć porządkować panujący chaos i zdobyć się na odrobinę konsekwencji.

W wywiadzie udzielonym Interii Nikodem Bończa Tomaszewski porusza wiele kwestii dotyczących cyberbezpieczeństwa Polski:

Wyzwania są zatem w naszym zasięgu. Po uporządkowaniu panującego bałaganu, stworzeniu procedur i mechanizmów prawnych, jest możliwe stworzenie działającego, polskiego systemu cyberbezpieczeństwa. Co więcej, gotowe rozwiązania można globalizować.

 

 

 

Podobne