Cloud Connect

Jednym z ważniejszych aspektów transformacji cyfrowej jest hybrydowe, hiperskalowalne środowisko chmurowe. Korzystając z usług w chmurze publicznej, warto jednak zadbać o skuteczne zabezpieczenie połączenia.

Czy wiesz, że 94% firm na całym świecie korzysta z co najmniej jednej aplikacji lub usługi w chmurze publicznej? Tak wysoki odsetek pozwala na stwierdzenie, że model pracy in-house („u siebie”) jest wypierany przez cloud computing. Coraz częściej w chmurze posiadamy jakieś kluczowe dla organizacji aplikacje i dane, z którym chcielibyśmy się w bezpieczny sposób połączyć.

Cloud Connect od EXATEL, to usługa która zapewnia bezpieczne połączenie z kluczowymi chmurami publicznymi – Amazon Web Services, Google Cloud Platform, Microsoft Azure, Oracle Cloud czy IBM Cloud. Usługa polega na połączeniu dwóch punktów styku – Twojego systemu z infrastrukturą dostawcy usługi chmurowej. Odbywa się to za pomocą zestawienia bezpiecznego i dedykowanego połączenia VC (Virtual Circuit), które jest w pełni odizolowane od Internetu.

Korzyści

  • bezpieczeństwo przetwarzania danych w lokalnej infrastrukturze,
  • elastyczność i wysoka dostępność największych globalnych dostawców chmury obliczeniowej,
  • ruch sieciowy oddzielony od publicznego ruchu internetowego,
  • stabilna szybkość transmisji,
  • gwarancja jakości potwierdzona umową SLA,
  • niskie opóźnienia i wysoka przepustowość połączeń (do 10 Gb/s),
  • przewidywalne miesięczne koszty,
  • możliwość tworzenia środowisk multicloud.

W której warstwie modelu ISO/OSI działa usługa Cloud Connect?

Dla kogo jest usługa Cloud Connect?

Jak można zamówić usługę Cloud Connect?