Deklaracja dostępności

Dostępność strony internetowej

EXATEL S.A. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej exatel.pl.
 • Data publikacji strony internetowej: 2022-04-04.
 • Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023-03-03.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Na stronie internetowej znajdują się filmy, które nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.
 • Z uwagi na uwarunkowania techniczne występują przypadki niespójnej identyfikacji elementów strony,
 • Z uwagi na pomyłki w trakcie wprowadzania treści:
  • niektóre załączniki mogą nie posiadać informacji na temat wielkości i formatu pliku,
  • linki w serwisie otwierają strony w nowych oknach lub na nowych kartach przeglądarki zgodnie z informacjami przekazywanymi w ich opisach, jednak w wyjątkowych sytuacjach strony mogą się otwierać w nowym oknie, nie informując o tym użytkownika,
 • Z różnych przyczyn, w wyjątkowych sytuacjach:
  • może być zaburzona kolejność i hierarchia nagłówków,
  • mogą pojawić się sytuacje niespełniania wymaganego poziomu kontrastu 4.5:1,
  • mogą pojawić się zniekształcone elementy przy powiększeniu strony do 200%,
  • pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

 • Data sporządzenia deklaracji: 2023-10-02.
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 • Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-10-02.

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia niektórych wymogów dostępności cyfrowej – niżej dane kontaktowe do zgłoszenia ewentualnych niedogodności:

 • Katarzyna Chojecka, katarzyna.chojecka@exatel.pl,
 • Jerzy Pielichowski, jerzy.pielichowski@exatel.pl.

W zgłoszeniu podaj:

 • imię i nazwisko,
 • dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
 • opis, na czym polega problem i proponowany sposób jego rozwiązania.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki, poinformujemy o tym nadawcę. W odpowiedzi podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej treści, zaproponujemy dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową, możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Bariery i ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

Ze względów bezpieczeństwa wszelkie wizyty w budynku przy ulicy Perkuna muszą być anonsowane przez pracownika firmy, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, a poruszanie się po budynku osób z zewnątrz wymaga asysty pracownika EXATEL S.A.. 

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Wejście do budynku znajduje się od ulicy Perkuna. Teren i budynek znajdują się w głębi, dochodzi się drogą wewnętrzną z chodnikiem. Osoba niepełnosprawna może wjechać lub wejść bramą wjazdową od strony ul. Perkuna. Potrzeba asysty powinna być zgłoszona ustnie bezpośrednio pracownikowi ochrony lub za pomocą przycisku zlokalizowanego przy budce ochrony umiejscowionej przy bramie wjazdowej.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Budynek EXATEL S.A. przy ul. Perkuna 47 wyposażony jest w windy oraz szerokie korytarze, dzięki czemu osoby korzystające z wózków inwalidzkich mają zapewniony dostęp do większości pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach. Schody w budynku nie są wyposażone w pochylnie dla osób niepełnosprawnych. Na schodach zamontowane są poręcze. W budynku znajdują się toalety dostosowane do potrzeb niepełnosprawnych.

Opis dostosowań

Budynek EXATEL S.A. przy ul. Perkuna 47 wyposażony jest w dwa wejścia. Żadne z wejść nie posiada podjazdu, ani  automatycznych drzwi z czujnikiem ruchu, jednak umożliwia dostęp osobom korzystającym z wózków inwalidzkich z tego względu, iż są pozbawione stopni. Winda w budynku nie jest wyposażona w komunikaty głosowe oraz przyciski z oznaczeniami w alfabecie Braille’a. Przyciski znajdują się w zasięgu ręki osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim. W budynku nie stosuje się pętli indukcyjnych, nie są stosowane komunikaty głosowe. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, nie ma druku (napisów) powiększonego oraz oznaczenia kontrastowego dla osób niewidomych i słabowidzących.

EXATEL S.A. współpracuje z tłumaczami języka migowego. EXATEL S.A. zapewnia dostęp z przewodnikiem (np. psem) osoby niewidomej.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

EXATEL S.A. nie posiada wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość pozostawienia pojazdu w miejscu parkingowym, po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania wraz z marką i numerem rejestracyjnym samochodu przez pracownika EXATEL S.A.