Poprzedni Następny

Dobre wyniki finansowe EXATEL S.A. za 2019 rok oraz 1 kwartał 2020 roku

  • EXATEL podsumował wyniki finansowe za 2019 rok.

  • Główne wskaźniki takie jak EBITDA czy marża po kosztach bezpośrednich wzrosły kolejny rok z rzędu. Dzięki temu wynik netto był lepszy od zakładanego o 0,4 mln złotych.

  • Utrzymujący się trend wzrostowy widać także w przedstawionych wynikach finansowych za 1 kwartał 2020 roku.

Zarząd EXATEL podsumował wyniki finansowe spółki za 2019 rok. W ubiegłym roku EBITDA polskiego operatora telekomunikacyjnego wyniosła 56,3 mln złotych i była wyższa o 24% względem 2018 roku. O 9% rok-do-roku wzrosła także marża po kosztach bezpośrednich, która na koniec 2019 roku wyniosła 176,4 mln złotych. To wynik długofalowej strategii, której celem jest stanie się dochodowym dostawcą unikalnych, bezpiecznych rozwiązań teleinformatycznych w oparciu o własną sieć światłowodową dla biznesu, sektora publicznego oraz innych operatorów.

Bliżej rentowności Spółki

Utrzymujący się do 2017 roku wzrost EBITDA oraz wysokości uzyskiwanej marży bezpośredniej przełożyły się pozytywnie na wynik netto. W ubiegłym roku Spółka znacząco zmniejszyła stratę netto rok rocznie o 8,5 mln złotych i zakończyła rok księgowy z wynikiem -12,1 mln złotych. Wynik ten był lepszy od planowanego o 0,4 mln złotych.

Podstawą naszego rozwoju jest licząca ponad 20 500 kilometrów sieć światłowodowa oraz stały rozwój naszej oferty w kraju, jak i za granicą. W zeszłym roku otworzyliśmy kolejny już w punkt udostępniania naszych usług – tym razem w Pradze. Zabezpieczyliśmy ważne dla nas połączenie tranzytowe pomiędzy Frankfurtem a Warszawą, zapewniając naszym klientom jeszcze lepsze standardy obsługi. To z kolei przełożyło się na 45% wzrost zafakturowanych przez nas usług transmisji danych do Frankfurtu – powiedział Nikodem Bończa Tomaszewski, prezes Zarządu EXATEL.

Lepsze od zakładanych wyniki finansowe wynikały także z rozwoju produktów i usług oferowanych przez narodowego operatora telekomunikacyjnego. Wśród najważniejszych należy wymienić usługi łączności satelitarnej, nowe produkty w ofercie telekomunikacyjnej, takie jak Wavelenght (prywatne, wysokoprzepustowe połączenie punkt-punkt w oparciu o działającą w sieci EXATEL infrastrukturę DWDM), czy rozwiązania cyberbezpieczeństwa, takie jak Security Operations Center, audyty oraz inne rozwiązania bezpieczeństwa IT.

73% przychodów EXATEL z rynku komercyjnego

Głównym źródłem przychodu Spółki pozostaje niezmiernie rynek komercyjny. Wysokość wszystkich przychodów ze sprzedaży spadła o 4% w stosunku do 2018 roku i wyniosła 366,9 mln złotych, ale równocześnie nastąpił wzrost rentowności sprzedaży.

Spadek ten to wynik optymalizacji naszej działalności sprzedażowej – głównie w obszarze hurtu głosu. W 2019 odnotowaliśmy wzrost marży o 15,1 mln złotych, co oznacza wzrost rentowności sprzedaży o 6%. Jako firma dążąca do uzyskania dodatniego wyniku netto bacznie przyglądamy się każdemu realizowanemu przez nas projektowi. Konkurujemy przede wszystkim jakością świadczonych usług oraz wyśrubowanymi standardami ich dostępności przy zachowaniu rozsądnej ceny. To dzięki temu staliśmy się zaufanym partnerem m.in. największych globalnych operatorów, sektora finansowego i międzynarodowych korporacji. I dzięki temu o 7% zwiększyliśmy w 2019 roku bazę naszych klientów – dodaje Nikodem Bończa Tomaszewski.

O dużej efektywności kosztowej polskiego operatora telekomunikacyjnego świadczy także wskaźnik EBITDA na pracownika EXATEL. W 2019 roku wyniósł on 140,99 tys. złotych i był wyższy o 24% w stosunku do roku poprzedniego.

Trend wzrostowy utrzymany w 1 kwartale 2020 roku

Pierwsze 3 miesiące bieżącego roku potwierdzają widoczny od 2017 roku trend. Na koniec marca 2020 roku, zgodnie z Krajowym Standardem Rachunkowości, EBITDA Spółki wyniosła 15,2 mln złotych i była wyższa o 7% od planowanej. Wysokość marży po kosztach bezpośrednich wyniosła z kolei 45,7 mln złotych i była wyższa od planowanej o 0,17%. Dzięki temu wynik netto wyniósł -1,8 mln złotych – lepiej o 0,8 mln złotych od wartości planowanej. Przychody ze sprzedaży zamknęły się kwotą 86,3 mln złotych.

Od początku tego roku intensywnie pracujemy nad dalszym rozwojem naszej firmy. W marcu otworzyliśmy nowy punkt wymiany ruchu IP w Paryżu, chwilę później kolejny w Pradze. Dzięki modernizacji połączenia Frankfurt – Warszawa dysponujemy obecnie najmniejszym na rynku opóźnieniem na tej trasie. To usługa niezwykle ważna dla tranzytu danych na linii wschód – zachód Europy, w szczególności dla instytucji finansowych. Oferujemy nowe usługi transmisji danych dla regionu APAC (Azja i Pacyfik) oraz rozszerzamy naszą obecność na rynkach Ameryki Południowej – podkreśla Rafał Magryś wiceprezes Zarządu EXATEL.

Polski operator telekomunikacyjny rozwija także swoją dotychczasową działalność, jak choćby w zakresie łączności międzynarodowej dla biznesu, czy oferowanych przez siebie rozwiązań satelitarnych. Stale też wprowadza nowe usługi, na przykład SOC Assistance, wideokonferencje realizowane w oparciu o własną infrastrukturę czy usługi pakietowe kierowane do jednostek samorządu terytorialnego.

Ten rok będzie także pierwszym, w którym będziemy dysponowali całkowicie własnym rozwiązaniem. Mówię tutaj o naszym autorskim antyDDoS TAMA. Projekt badawczo-rozwojowy zakończyliśmy pod koniec 2019 roku. Od początku tego roku TAMA działa już w naszej sieci. Dzięki temu zbieramy nowe doświadczenia i nieustannie ją rozwijamy. Liczę, że rozwiązanie to będzie miało swój wydatny udział w dobrych wynikach na koniec 2020 roku – zaznacza Rafał Magryś.

O EXATEL

EXATEL to polski operator telekomunikacyjny oraz dostawca usług teleinformatycznych (ICT), cyberbezpieczeństwa oraz łączności satelitarnej. Powstał w 2004 roku w wyniku fuzji spółek Telbank i Tel-Energo. Zbudował i zarządza jedną z największych sieci światłowodowych w Polsce, liczącą ponad 20 500 km. Tworzy rozwiązania dla biznesu, innych operatorów oraz sektora publicznego. Dostarcza transmisję danych we wszystkich polskich bankach komercyjnych i 78 spółkach sektora energetycznego. Zaprojektował i zbudował sieć OST do łączności administracji rządowej. Zarządza połączeniami z 307 operatorami krajowymi i 134 zagranicznymi. Jest obecny w międzynarodowych punktach wymiany ruchu w Londynie, Frankfurcie, Amsterdamie, Moskwie, Kijowie, Pradze i Paryżu. W ramach projektów badawczo-rozwojowych tworzy autorskie rozwiązania teleinformatyczne i cyberbezpieczeństwa, takie jak polski antyDDoS TAMA, SDNbox czy SDNcore. Jest pomysłodawcą projektu #Polskie5G – jednego hurtowego operatora ogólnopolskiej bezprzewodowej sieci łączności mobilnej w standardzie 5G w paśmie 700MHz. Od 2017 roku należy w pełni do Skarbu Państwa, jest nadzorowany przez Ministra Aktywów Państwowych.

Podobne