Poprzedni Następny

Exatel na Państwo 2.0

Exatel był partnerem konferencji Państwo 2.0. organizowanej przez Computerworld (2-3 marca 2017 r.). Podczas debat zastanawiano się, czy jest możliwe nowoczesne państwo bez kompetencji telekomunikacyjnych. W kontekście olbrzymich inwestycji w cyfryzację usług publicznych oraz narastającego zagrożenia w sferze cyberbezpieczeństwa, jest to temat ważny i bardzo aktualny.

Kontrola nad obszarem telekomunikacyjnym to konieczność

Pierwszy dzień konferencji poświęcony był wprowadzanym zmianom w informatyzacji państwa, strategii do 2020 r. oraz najważniejszym rządowym projektom IT.

Podczas swojego wystąpienia Prezes Nikodem Bończa Tomaszewski, zwrócił uwagę, że państwo bez kompetencji telekomunikacyjnych jest czymś niespotykanym. Rozwiązanie problemów telekomunikacyjnych wymaga współpracy różnych podmiotów w sektorze prywatnym i publicznym. Nie można dopuścić do utraty kontroli nad obszarem telekomunikacji. Konsekwencje mogą być bardzo poważne, m.in. utrata kontroli nad cyberprzestrzenią czy utrata wpływu na obiegiem informacji.

Cyberbezpieczeństwo a obronność

Drugi dzień konferencji to sesje tematyczne poświęcone najważniejszym obszarom, takim jak np. obrona narodowa. Jaka jest rola technologii w procesie zapewniania bezpieczeństwa państwa i obywateli? Jak chronić i pozyskiwać technologie w sektorze obronnym?. Na te pytania starali się odpowiedzieć goście debaty pt. „Obrona 2.0”, w której udział wziął wiceprezes Exatel Rafał Magyś.

Polski sektor obronny powinien współpracować z sektorem „cywilnym”, inwestować w niego i z jego udziałem tworzyć niezależność cybernetyczną. Trzeba zapewnienia cybersuwerenności przez panowanie nad wszystkim elementami systemów IT – od infrastruktury telekomunikacyjnej, przez sprzęt komputerowy aż do kodów źródłowych tworzonego na potrzeby obronności oprogramowania. Wszystkie te elementy winny być tworzone w ekosystemie polskich firm, które również między sobą powinny wymieniać się zamówieniami – tj. zarówno sektor skarbu państwa winien zamawiać w polskich firmach lecz również polskie firmy powinny korzystać ze zdolności spółek skarbu państwa np. w zakresie łączy, ekspertyz czy potencjału technologicznego i wytwórczego – mówił Rafał Magryś.

Podobne