Konkurs Ofert nr 14/2022 - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

20 Września 2022
/
Ogłoszenie

Szanowni Państwo,

Po przeanalizowaniu ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na: przeprowadzenie analizy dotychczasowej implementacji potoku przetwarzania ruchu sieciowego MAU w High Level Synthesis (HLS), w ramach projektu „SDNcore – wysokowydajna i skalowalna programowalna platforma agregująca ruch sieciowy” (Umowa o dofinansowanie nr: MAZOWSZE\0003\19-00 z dnia 30.12.2019) współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa) w ramach programu „Ścieżka dla Mazowsza”. Okres realizacji projektu: 01.05.2020 – 30.04.2023. Konkurs Ofert nr 14/2022, dokonaliśmy wyboru, jako najkorzystniejszej, oferty złożonej przez:

Fastlogic Sp. z o.o.

Opublikowane przez: Jerzy Pielichowski