Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania zakupowego | Konkurs Ofert nr 10/2023

17 Maja 2023
/
Ogłoszenie

Szanowni Państwo,

Spółka pod nazwą EXATEL S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Perkuna 47 (zwana dalej „Zamawiającym” lub „EXATEL”) w związku z rozpoczęciem postępowania zakupowego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego (zgodnie z zasadą konkurencyjności) – Konkurs Ofert Nr 10/2023, na: wykonanie prototypów i modułów bazowych oprogramowania wbudowanego płyty APRS z modułem SDN-Synchro, oraz oprogramowania narzędziowego, w ramach projektu „SDNcore – wysokowydajna i skalowalna programowalna platforma agregująca ruch sieciowy” (Umowa o dofinansowanie nr: MAZOWSZE\0003\19-00 z dnia 30.12.2019) współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa) w ramach programu „Ścieżka dla Mazowsza”. Okres realizacji projektu: 01.05.2020 – 31.12.2023, zaprasza do udziału w ww. postępowaniu.

Prosimy o zapoznanie się z treścią dokumentu: „Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania na wykonanie prototypów i modułów bazowych_Konkurs Ofert nr 10.2023”, a także o przesłanie Formularza zgłoszenia oraz innych wymaganych dokumentów w celu udostępnienia Państwu Zapytania Ofertowego i tym samym możliwości złożenia oferty.

Zgłoszenia należy przesłać najpóźniej do dnia: 25.05.2023 r., do godz. 16:00.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1_Formularz Zgłoszenia_Konkurs Ofert nr 10.2023

Załącznik nr 2_Wzór Pełnomocnictwa_Konkurs Ofert nr 10.2023

Załącznik nr 3_Oświadczenie_Konkurs Ofert nr 10.2023

Załącznik nr 4_Oświadczenie_Konkurs Ofert nr 10.2023

Załącznik nr 5_Oświadczenie_Konkurs Ofert nr 10.2023

Opublikowane przez: Jerzy Pielichowski