Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania zakupowego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego (zgodnie z zasadą konkurencyjności) | Konkurs Ofert Nr 14/2022

12 Sierpnia 2022
/
Ogłoszenie

Spółka pod nazwą EXATEL S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Perkuna 47 (zwana dalej „Zamawiającym” lub „EXATEL”) w związku z rozpoczęciem postępowania zakupowego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego (zgodnie z zasadą konkurencyjności) – Konkurs Ofert Nr 14/2022, na: przeprowadzenie analizy dotychczasowej implementacji potoku przetwarzania ruchu sieciowego MAU w High Level Synthesis (HLS), w ramach projektu „SDNcore – wysokowydajna i skalowalna programowalna platforma agregująca ruch sieciowy” (Umowa o dofinansowanie nr: MAZOWSZE\0003\19-00 z dnia 30.12.2019) współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa) w ramach programu „Ścieżka dla Mazowsza”. Okres realizacji projektu: 01.05.2020 – 30.04.2023, zaprasza do udziału w ww. postępowaniu.

Zgłoszenia należy przesłać najpóźniej do dnia: 23.08.2022 r., do godz. 12:00.

Prosimy o zapoznanie się z treścią oraz wymogami dotyczącymi przesłania zgłoszenia zamieszczonymi w dokumencie: Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania na przeprowadzenie analizy_Konkurs Ofert nr 14.2022

Opublikowane przez: Jerzy Pielichowski