Poprzedni Następny

Ogłoszenie dot. postępowania w sprawie badania sprawozdań finansowych

Rada Nadzorcza Spółki EXATEL S.A., działając na podstawie Statutu Spółki EXATEL S.A., zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdań jednostkowych spółek EXATEL S.A. oraz Energo-Tel S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EXATEL.

Termin oraz warunki składania ofert znajdują się w załączonym poniżej ogłoszeniu.

 > Pobierz ogłoszenie

Podobne