Poprzedni Następny

[Aktualizacja] Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania zakupowego do projektu SDNcore – Konkurs Ofert Nr 3/2021

Aktualizacja ogłoszenia z dnia 7 czerwca 2021 r.

Szanowni Państwo,
po przeanalizowaniu raz jeszcze dokumentacji dotyczącej prowadzonego postępowania na opracowanie prototypu komponentu Akceleratora Przetwarzania Ruchu Sieciowego (APRS) platformy sprzętowej uwzględniającej warstwę fizyczną (urządzenie) wraz z oprogramowaniem funkcjonalnym (firmware), w ramach projektu pt. „SDNcore – wysokowydajna i skalowalna programowalna platforma agregująca ruch sieciowy” podjęliśmy decyzję o skorzystaniu z uprawnienia zastrzeżonego w treści Ogłoszenia z dnia 12 lutego 2021 roku oraz Zaproszeniu do udziału w ww. postępowaniu zakupowym i unieważnieniu całego postępowania zakupowego – Konkurs Ofert nr 3/2021 bez podawania przyczyny.

Pełna treść informacji znajduje się tutaj – Informacja o unieważnieniu postępowania_Konkurs Ofert nr 3.2021.

 

Zespół EXATEL

 

***

Pierwotna treść ogłoszenia z dnia 12 lutego 2021 roku znajduje się poniżej:

***

Spółka pod nazwą EXATEL S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Perkuna 47 (zwana dalej „Zamawiającym” lub „EXATEL”) w związku z rozpoczęciem postępowania zakupowego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego (zgodnie z zasadą konkurencyjności) – Konkurs Ofert  Nr 3/2021, na: opracowanie prototypu komponentu Akceleratora Przetwarzania Ruchu Sieciowego (APRS) wykonanie 3 prototypów platformy sprzętowej uwzględniającej warstwę sprzętową fizyczną (urządzenie) wraz z oprogramowaniem funkcjonalnym (firmware), w ramach projektu pt. „w ramach projektu „SDNcore – wysokowydajna i skalowalna programowalna platforma agregująca ruch sieciowy” (Umowa o dofinansowanie nr: MAZOWSZE\0003\19-00 z dnia 30.12.2019) współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa) w ramach programu „Ścieżka dla Mazowsza”. Okres realizacji projektu: 01.05.2020 – 30.04.2023”, zaprasza do udziału w ww. postępowaniu.

W związku z powyższym zamieszczamy: „Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania zakupowego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego (zgodnie z zasadą konkurencyjności)_ Konkurs Ofert  Nr 3.2021” i  prosimy o zapoznanie się z jego treścią, a także o przesłanie Formularza zgłoszenia oraz innych wymaganych dokumentu w celu udostępnienia Państwu Zapytania Ofertowego i tym samym możliwości złożenia oferty.

 

Termin składania ofert:

Zgłoszenia  należy przesłać najpóźniej do dnia: 22.02.2021  r., do godz. 15:00

 

Dodatkowe informacje:

Prosimy o zapoznanie się z treścią oraz wymogami dotyczącymi przesłania zgłoszenia zamieszczonymi w dokumencie Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania zakupowego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego (zgodnie z zasadą konkurencyjności)_ Konkurs Ofert  Nr 3.2020”

 

Czym jest SDNcore

SDNcore to wysokowydajna i skalowalna programowalna platforma agregująca ruch sieciowy. Urządzenie tworzone z myślą o operatorach sieci telekomunikacyjnych. Będzie zbudowane zgodnie z filozofią SDN (z ang. Software-Defined Networking – sieć definiowana programowo). Urządzenie będzie funkcjonowało w kluczowych punktach sieci transportowej, czyli w warstwach agregacyjnej oraz szkieletowej. Będzie mogło współpracować z innymi tego typu rozwiązaniami, takimi jak budowany przez EXATEL SDNbox. Poznaj też nasze pozostałe projekty badawczo-rozwojowe.

Podobne