Poprzedni Następny

Podpisanie umowy na projekt SDNBox – programowalne urządzenie sieciowe

Blisko 1,5 mld zł do końca roku czeka na przedsiębiorców we flagowym konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – Szybka ścieżka. Podczas uroczystego podpisania umowy na finansowanie projektu SDNbox firmy EXATEL SA, beneficjenta NCBR, premier Jarosław Gowin oraz minister Jadwiga Emilewicz podkreślali, że najpopularniejszy obecnie program wsparcia dla firm przynosi konkretne efekty. Zaprezentowano najciekawsze projekty startupów i MŚP, które powstały dzięki finansowaniu z Szybkiej ścieżki.

Jeszcze w 2010 roku najliczniejszą grupę wśród polskich pracodawców stanowiły osoby w wieku 45–54 lata. Z najnowszych danych GUS wynika, że obraz polskiego przedsiębiorcy uległ znacznym zmianom. Dziś coraz więcej przedsiębiorców to osoby w wieku między 35–44 lata, doskonale wykształcone, stawiające na nowe branże. Młodzi Polacy chętniej zakładają własne firmy oraz realizują ambitne projekty, które przekładają się na konkurencyjność krajowej gospodarki.

Mamy w Polsce dobry klimat do rozwijania własnego biznesu przez młodych przedsiębiorców – mówi Jarosław Gowin, wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego. – Dzięki wsparciu takich instytucji jak Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, pobudzamy kreatywność, kształtujemy postawę przedsiębiorczości, zachęcamy do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, ale przede wszystkim zapewniamy konkretne wsparcie finansowe, które pozwala na realizację innowacyjnych projektów. Polska jest dziś na szybkiej ścieżce do innowacji, obowiązkiem rządu jest tę drogę ułatwić.

Również Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przygotowało szereg zmian legislacyjnych, które mają uprościć – zwłaszcza małym i średnim przedsiębiorcom – prowadzenie firmy.

30 kwietnia weszła w życie Konstytucja Biznesu, która zmieniła polską rzeczywistość gospodarczą. Zmiany, które wprowadziła dotyczą takich obszarów jak m.in. relacje przedsiębiorcy z urzędami i załatwianie spraw urzędowych, zakładanie firmy, zawieszenie działalność. A to nie wszystkie zmiany ułatwiające prowadzenie biznesu w Polsce. Warto wspomnieć m.in. o pakiecie 100 Zmian dla Firm, sukcesji firm, czy Małym ZUS, który zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. Trwają prace nad reformą zamówień publicznych. Przed nami finalizacja działań na rzecz przeciwdziałania zatorom płatniczym. Pracujemy też nad tzw. innovation box– przypomina Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii.

Jednym z najpopularniejszych programów wsparcia dla przedsiębiorców jest dziś Szybka ścieżka organizowana przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – agencję wykonawczą Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Budżet trzech konkursów zaplanowanych na drugie półrocze tego roku to aż 1,45 mld zł.

Nabór wniosków w konkursie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców już się rozpoczął i potrwa do 14 grudnia. W przypadku dużych firm i konsorcjów, których liderem jest duży przedsiębiorca wnioski będzie można składać od 3 września do 30 listopada. Założenia konkursów przewidują, że zarówno do MŚP, jak i dużych firm trafi po 700 mln zł. Do 28 grudnia NCBR czeka także na projekty zgłoszone do dofinansowania przez MŚP z certyfikatem Komisji Europejskiej „Seal of Excellence”, dla nich Centrum zarezerwowało kwotę 50 mln zł.

Szybka ścieżka to konkretne wsparcie i konkretne rezultaty, przyczyniające się do skoku cywilizacyjnego i technologicznego naszego kraju. Od początku roku zarówno duże jak i małe firmy zgłosiły do nas ponad 500 innowacyjnych projektów, wnioskując o łączne dofinansowanie rzędu blisko 4 mld zł. Widzimy więc, że chęć do innowacji w polskich przedsiębiorstwach jest naprawdę duża – podkreśla zastępca dyrektora NCBR Izabela Żmudka. – Dziś możemy obserwować ciężką pracę beneficjentów oraz efekty, jakie ona przynosi w postaci rozwijania czy wprowadzania zaawansowanych technologicznie produktów, które zdobywają nowe rynki. To również rozwiązania, które dzięki skutecznie przeprowadzonym pracom B+R mogą zrewolucjonizować obraz rzeczywistości – ekologiczne pozyskiwanie energii elektrycznej, immunoterapia nowotworów czy zaawansowane technologie kosmiczne to tylko przykłady z tysięcy projektów wspieranych przez NCBR.

O popularności programu Szybka ścieżka decyduje przejrzystość zasad oceny wniosków oraz ograniczenie formalności do minimum. Na odpowiedź o przyznaniu grantu przedsiębiorca czeka około 90 dni od zamknięcia naboru wniosków. Konkurs jest adresowany do wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od tego jaką formę działalności prowadzą oraz tego jak długo działają na rynku. Wnioskowany projekt musi być realizowany w regionie słabiej rozwiniętym i wpisywać się w co najmniej jedną z 17 Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

W poniedziałek podpisana została kolejna umowa na wsparcie w ramach Szybkiej ścieżki dla dużych przedsiębiorstw i konsorcjów. Dofinansowanie w wysokości blisko 10 mln zł otrzymał projekt pn. „SDNbox – wielofunkcyjne rozwiązanie telekomunikacyjne definiowane programowo zgodnie z koncepcją SDN (Software Defined Networking)” realizowany w konsorcjum przez firmy EXATEL SA i  Enamor International Sp. z o.o.

Kończymy z filozofią zamkniętych pudełek. W zależności od wgranego do SDNBox oprogramowania, będzie ono mogło pełnić diametralnie różne funkcje – router, przełącznik, serwer, element ochrony przed cyberzagrożeniami. Takiej elastyczności potrzebuje biznes, ale także telekomunikacja, wojsko czy polski przemysł. SDNBox można spokojnie wyprodukować i rozwijać w naszym kraju. Co ważne – pierwsze tego typu urządzenia dopiero na świecie powstają. Jako gospodarka możemy więc konkurować o globalny rynek, którego wartość w 2020 roku szacowana jest na 12,5 mld dol. – mówi wiceprezes EXATEL Rafał Magryś.

Podczas wydarzenia swoje rozwiązania zaprezentowały także startupy i MŚP, które skorzystały już ze wsparcia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju:

  • SKRIWARE Sp. z o.o. – warszawski startup dostarczający autorskie rozwiązanie edukacyjne oparte o technologię druku 3D.
  • SENSDX SA – firma działająca w zakresie telemedycyny, która opracowuje i rozwija technologię testów diagnostycznych dla ludzi i zwierząt, które precyzyjnie, w warunkach domowych, wykrywają rodzaje określonych patogenów.
  • VERSABOX Sp. z o.o. – firma tworzy autonomiczny system transportu, oparty na robotach mobilnych oraz uczących się algorytmach planowania i sterowania, który jest wykorzystywany w procesach produkcyjnych oraz nieliniowych procesach wewnętrznej logistyki magazynowej.

Program Szybka ścieżka jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, poddziałanie 1.1.1. „Sektorowe programy B+R”.

Podobne