Poprzedni Następny

Zakończenie prac nad raportem ze wstępnej analizy dla #Polskie5G

Sygnatariusze „Memorandum of Understanding” – porozumienia zawartego 28 października 2019 roku w sprawie opracowania modelu biznesowego dla spółki #Polskie5G – zakończyli prace nad analizą wstępną dla tego projektu. Raport podsumowujący zrealizowane prace zawiera trzy modele wykonalności dla budowy jednolitej sieci w technologii 5G w paśmie 700 MHz. Modelowanie obejmowało aspekty ekonomiczne oraz techniczne, w tym planowanie homogenicznej sieci radiowej na terytorium całego kraju, analizę sposobu współdzielenia infrastruktury i zasobów oraz możliwość wykorzystania #Polskie5G na potrzeby Bezprzewodowej Sieci Łączności Specjalnej.  Prace prowadzone były przez zespół roboczy złożony z przedstawicieli EXATEL S.A., PFR S.A, Polkomtel Sp. z o.o. (operatora sieci Plus), P4 Sp. z o.o. (operatora sieci Play), Orange Polska S.A. oraz T-Mobile Polska S.A. ze wsparciem doradczym spółek NetWorkS! Sp. z o.o. oraz Accenture Sp. z o.o.

Wspólnie wypracowany raport z analizy wstępnej dla #Polskie5G w paśmie 700 MHz został przekazany Prezesowi Rady Ministrów.

 

 

Podobne