Poprzedni Następny

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług rzecznika patentowego i eksperta w obszarze badania czystości patentowej

Zapraszamy do złożenia ofert, na świadczenie usług rzecznika patentowego i eksperta w obszarze badania czystości patentowej w odniesieniu do systemu prawnego Rzeczpospolitej Polskiej i na jej terytorium oraz na terytorium Stanów Zjednoczonych, Finlandii i Szwajcarii dla wynalazku „SDNbox – wielofunkcyjne rozwiązanie telekomunikacyjne definiowane programowo zgodnie z koncepcją SDN (Software Defined Networking) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (numer projektu POIR.01.01.01-00-0787/17). Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka.” Konkurs Ofert nr 20/2020.

Oferty należy przesłać najpóźniej do dnia: 23.11.2020  r., do godz. 14:00

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi warunkami realizacji zamówienia oraz wymogami dotyczącymi składania ofert zamieszczonymi w dokumencie „Zaproszenie do składania Ofert_Konkurs Ofert Nr 20.2020”

Dodatkowe informacje:

Szczegółowe informacje związane z konkursem znajdują się w dokumencie: „Zaproszenie do składania Ofert_Konkurs Ofert Nr 20.2020”

Czym jest SDNbox

Jeśli szukasz informacji o naszym projekcie Software-Defined Networking, sprawdź czym jest SDNbox. Poznaj też nasze pozostałe projekty badawczo-rozwojowe.

Podobne