Formularze zgłoszeniowe

Dbamy o transparentność w biznesie

W EXATEL wyznajemy zasady fair play. Dbamy o naszych Pracowników działając zarówno w zgodzie z powszechnie respektowanymi zasadami współżycia społecznego, wewnętrznie przyjętym kodeksem etyki, wdrożonymi w Spółce normami oraz przepisami, które nakłada na nas prawo.

Dlatego dbając o najwyższą jakość i transparentność biznesową, udostępniamy naszym Pracownikom, Klientom, Partnerom i osobom będącym świadkami jakichś nieprawidłowości, formularze do ich zgłaszania. Zarówno zdarzenia potencjalnie wypadkowe, jak i wszelkie sygnały o zauważonych nieprawidłowościach w Spółce, należy zgłaszać za pośrednictwem poniższych formularzy, mailowo lub telefonicznie.

Panel sygnalisty

Służy do zgłaszania nieprawidłowości i naruszeń prawa w zakładzie pracy. Zgłoszenia takiego można dokonać jawnie lub anonimowo. Jeśli jesteś świadkiem nieuczciwych lub nagannych praktyk, to możesz stać się sygnalistą.

Zgłaszanie zdarzeń potencjalnie wypadkowych**

Zdarzenie potencjalnie wypadkowe (ZPW) oznacza potencjalne zagrożenie lub zdarzenie, które nie spowodowało żadnych obrażeń ciała ani szkód materialnych. Przykłady ZPW obejmują niebezpieczne warunki pracy, niewłaściwe korzystanie ze sprzętu, użycie sprzętu wadliwego, niestosowanie się do procedur lub obawy dotyczące bezpieczeństwa pracy. Każdy pracownik ma obowiązek zgłaszania potencjalnych zagrożeń, które powinny być niezwłocznie usuwane.

Udostępnienie formularza dot. zgłaszania zdarzeń potencjalnie wypadkowych, wynika z wymogów wdrożonej w EXATEL SA normy ISO 45001:2018, tj. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.