EXATEL z dodatnim wynikiem netto i dobrymi perspektywami rozwoju

27 Maja 2021
/
Informacja prasowa
  • EXATEL podsumował wyniki finansowe za 2020 rok.

  • Spółka zakończyła rok z dodatnim wynikiem netto. Pozostałe wskaźniki były także lepsze niż oczekiwane.

  • Utrzymujący się trend wzrostowy widać także w przedstawionych wynikach finansowych za 4 miesiące 2021 roku.

W trakcie dzisiejszej konferencji prasowej Zarząd EXATEL przedstawił wyniki finansowe Spółki za 2020 rok i za 4 pierwsze miesiące 2021 rok. Dane, które – pomimo pandemii i trudnego czasu na rynku B2B – były lepsze od oczekiwanych. Ubiegły rok polski operator telekomunikacyjny zakończył dodatnim wynikiem netto w wysokości 1,4 mln złotych. Ten wynik był lepszy od planowanego o 6,6 mln złotych. Oznacza to, że Spółka zrealizowała główny cel ogłoszonego w 2017 roku planu biznesowego. I to o rok wcześniej, niż zakładano.

Od samego początku celem Zarządu było stanie się dochodowym dostawcą unikalnych, bezpiecznych rozwiązań teleinformatycznych w oparciu o własną sieć światłowodową dla biznesu, sektora publicznego i operatorów. Skupiliśmy się na sukcesywnym budowaniu wartości Spółki i rozwoju portfolio usług. Efekty dokładnie widać w corocznych raportach finansowych Spółki. Dziś osiągnęliśmy nasz główny cel – rentowność. To najlepszy dowód, że przyjęta przez nas wieloletnia strategia była właściwym kierunkiem – powiedział Nikodem Bończa Tomaszewski, prezes Zarządu EXATEL.

Także pozostałe wskaźniki finansowe potwierdzają optymizm EXATEL. EBITDA w 2020 roku wyniosła 68,4 mln złotych i była wyższa o 21% względem 2019 roku. Podobnie miało miejsce w przypadku przychodów, które – pomimo spadku o 3,1% rok-do-roku – były lepsze od planowanych o 0,9% i osiągnęły wartość 363 mln złotych.

Fakt, że mamy „zdrowy biznes”, potwierdza wysokość wolnych środków pieniężnych. Na koniec 2020 roku mieliśmy 93,3 mln złotych. To jest o 169% więcej, niż w roku 2019. Co ważne – nasza firma nie posiada żadnych długoterminowych zobowiązań. Innymi słowy – wyszliśmy na prostą bez pomocy kredytów i innych środków publicznych – dodaje Bończa Tomaszewski.

Pozytywny trend potwierdzony w 4 pierwszych miesiącach 2021 roku

Jeszcze pozytywniej wyglądają dane za okres od stycznia do kwietnia bieżącego roku. Wynik netto osiągnął poziom 0.7 mln złotych i jest lepszy rok-do-roku o 2,5 mln złotych. Podobną sytuację widać na pozostałych wskaźnikach. Przychody wyniosły 127,6 mln złotych i były wyższe o 9,5% względem roku 2020. Także EBITDA i EBIT wskazują na poprawę kondycji firmy. Pierwszy wskaźnik osiągnął wartość 23,8 mln złotych (15% wzrostu r/r), drugi zaś 1,1 mln złotych (wzrost r/r o 2,8 mln złotych).

Wzrosty poprzez rozwój

Dobre wyniki finansowe to efekt sukcesywnie realizowanej strategii biznesowej Spółki w latach 2017 – 2020. Przede wszystkim to efekt rozbudowy sieci EXATEL o 3 100 kilometrów. Sieci, z której korzystają klienci komercyjni (w kraju, jak i za granicą) oraz sektor publiczny jak choćby sieć OST112, GOV.net czy sieć Ministerstwa Obrony Narodowej.

Rozwój infrastruktury to jeden z głównych celów naszej Spółki. I nie mówimy tutaj tylko o rynku krajowym. W ostatnich latach otworzyliśmy 5 nowych punktów styku kolejno w Londynie, Moskwie, Kijowie, Pradze i Paryżu. Stale rozwijamy nasze połącznie Frankfurt – Moskwa zwiększając prędkość połączenia oraz jego bezpieczeństwo poprzez back-up przez Czechy. To umożliwia nam coraz szerszą współpracę z największymi globalnymi operatorami tzw. TIER1 – powiedział Rafał Magryś, wiceprezes Zarządu EXATEL.

Przede wszystkim partner dla biznesu

Pomimo, że EXATEL to Spółka Skarbu Państwa, 68% przychodów pochodzi z rynku komercyjnego. Tak wysoki wskaźnik jest możliwy dzięki rozwijanemu portfolio usług (jak choćby usługi integratorskie, które pojawiły się w ofercie firmy w 2017 roku) oraz stale poszerzanej bazie klientów m.in. o sektory takie jak chemiczny, spożywczo-przemysłowy, FinTech czy gamingowy. Dzięki swojej międzynarodowej obecności Spółka też coraz częściej buduje sieci korporacyjne (WAN) łączące placówki polskich firm również poza granicami naszego kraju.

Innowacyjność napędzająca rozwój

Nierozłącznym elementem działalności EXATEL są projekty B+R. Pierwszym zrealizowanym projektem pod koniec 2019 roku była TAMA – autorski anty-DDoS klasy operatorskiej. Projekt został zrealizowany przy wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. TAMA po ponad roku funkcjonowania chroni już ponad 95 klientów EXATEL.

Anty-DDoS to nie jedyny projekt realizowany przez EXATEL. Obecnie firma pracuje nad 3 kolejnymi. Mowa o urządzeniach telekomunikacyjnych bazujących na idei Software-Defined Networking (w skrócie SDN, programowalna sieć komputerowa) czyli SDNbox i SDNcore. W tym roku udało nam się także pozyskać kolejne dofinansowanie z NCBiR na projekt ARFA, czyli wielofunkcyjny system cyberbezpieczeństwa.

Teleport satelitarny EXATEL

Kolejnym ważnym czynnikiem rozwoju EXATEL jest łączność satelitarna, która znajduje się w ofercie Spółki od 2018 roku.

Tak jak zapowiadałem w październiku 2020 roku – w czerwcu, zgodnie z planem – kończymy budowę własnego teleportu satelitarnego. Jego znaczenie dla rozwoju Spółki jest ogromne. Będzie jedynym tego typu rozwiązaniem w Europie środkowo-wschodniej kontrolowanym przez Spółkę Skarbu Państwa. Już dziś z jego usług korzysta Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Wkrótce będziemy mogli świadczyć usługi łączności satelitarnej również dla podmiotów komercyjnych – podkreśla Rafał Magryś.

EXATEL nie zwalnia tempa

W ramach Krajowego Planu Odbudowy EXATEL złożył także wnioski o dofinansowanie na trzy projekty. Pierwszy z nich dotyczy budowy światłowodu podmorskiego łączącego Polskę i Stany Zjednoczone. Drugi projekt związany jest z #Polskie5G i dotyczy między innymi budowy Bezprzewodowej Sieci Łączności Specjalnej (sieci komórkowej dla służb mundurowych, ratowniczych i infrastruktury krytycznej). Ostatnia fiszka złożona przez polskiego operatora telekomunikacyjnego dotyczy zaś budowy Satelitarnego Systemu Obserwacji Ziemi.

Przyszłość jest dzisiaj. Dlatego już teraz planujemy dalszy rozwój EXATEL. Dlatego też jesteśmy zainteresowani pozyskaniem infrastruktury i firm branży telekomunikacyjnej. W szczególności interesuje nas infrastruktura światłowodowa oraz pozyskanie własnego Data Center. W kręgu naszych zainteresowań znajdują się także firmy z sektora kosmicznego, telekomunikacyjnego i rozwiązań cyberbezpieczeństwa. Pierwsze rozmowy już trwają – podkreśla Nikodem Bończa Tomaszewski.

 

***

 

O EXATEL

EXATEL to polski operator telekomunikacyjny oraz dostawca usług teleinformatycznych (ICT), cyberbezpieczeństwa oraz łączności satelitarnej. Zbudował i zarządza jedną z największych sieci światłowodowych w Polsce, liczącą ponad 21 700 km. Tworzy rozwiązania dla biznesu, innych operatorów oraz sektora publicznego. Dostarcza transmisję danych we wszystkich polskich bankach komercyjnych i 99 spółkach sektora energetycznego. Zaprojektował i zbudował sieć OST do łączności administracji rządowej. Zarządza połączeniami z 317 operatorami krajowymi i 127 zagranicznymi. Jest obecny w międzynarodowych punktach wymiany ruchu w Londynie, Frankfurcie, Amsterdamie, Moskwie, Kijowie, Pradze i Paryżu. W ramach projektów badawczo-rozwojowych tworzy autorskie rozwiązania teleinformatyczne i cyberbezpieczeństwa, takie jak polski anty-DDoS TAMA, SDNbox czy SDNcore. Jest pomysłodawcą projektu #Polskie5G – jednego hurtowego operatora ogólnopolskiej bezprzewodowej sieci łączności mobilnej w standardzie 5G w paśmie 700MHz. Od 2017 roku należy w pełni do Skarbu Państwa, jest nadzorowany przez Ministra Aktywów Państwowych.

Opublikowane przez: Piotr Mierzwiński