Zaproszenia do składania ofert na realizację trzech zadań (akceleracja sprzętowa) zleconych przez Zamawiającego, w ramach projektu TAMAbox | Konkurs Ofert nr 9/2024

10 Lipca 2024
/
Ogłoszenie

Szanowni Państwo,

Spółka pod nazwą EXATEL S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Perkuna 47 (zwana dalej „Zamawiającym” lub „EXATEL”) zaprasza do złożenia ofert, zwanych dalej „Ofertami”, w celu zawarcia umowy/udzielenia zamówienia na: „realizację trzech zadań (akceleracja sprzętowa) zleconych przez Zamawiającego, w ramach projektu TAMAbox – wirtualne i fizyczne urządzenia chroniące przed atakami typu DDoS (Distributed Denial of Service) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Dla Nowoczesnej Gospodarki w ramach Programu Fundusze Europejskie Dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG) (Umowa o dofinansowanie nr: FENG.01.01-IP.01-0013/23-00).

Okres realizacji projektu: 01.10.2023 – 31.01.2026.” Konkurs Ofert Nr. 9/2024.

Ofertę należy złożyć za pomocą Bazy konkurencyjności (BK2021) dostępnej pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl nie później niż do dnia 19.07.2024 r., do godz. 9.00.

O terminie złożenia Oferty, decyduje data wpływu oferty.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi warunkami realizacji zamówienia oraz wymogami dotyczącymi składania ofert zamieszczonymi w Ogłoszeniu, które można znaleźć pod linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/193421

Opublikowane przez: Jerzy Pielichowski