SDN (Software Defined Network) – nowa generacja technologii telekomunikacyjnej

SDN to nowe podejście do rozwoju i zarządzania siecią telekomunikacyjną i usługami. To koncepcja sieci, która oddziela warstwę zarządzania siecią od warstwy transmisji danych. Dzięki temu podziałowi uzyskujemy niezależność od konkretnego dostawcy urządzeń oraz możemy projektować i rozwijać architekturę sieci korzystając z otwartych, oprogramowanych przez EXATEL urządzeń i wdrażać usługi tworzone przez nasz własny zespół R&D.

Kluczowe korzyści z wdrożenia SDN w sieci, to większa elastyczność, lepsza wydajność sieci, uproszczone zarządzanie, zwiększone bezpieczeństwo i możliwość łatwej integracji z nowymi technologiami, takimi jak rozwiązania chmurowe i 5G.

 

 

Co obejmuje oferta EXATEL oparta o SDN?

Pierwszym etapem wdrożenia SDN w EXATEL jest przebudowa i rozwój sieci zgodnie z nową architekturą. Obecnie w naszej sieci zostały już zainstalowane zarówno urządzenia szkieletowe (SDNcore) jak i brzegowe (SDNedge) konfigurowane i zarządzane z poziomu własnego sterownika SDN (SDNomni) oraz dedykowanego portalu operatorskiego (SDNexpo).

Od kwietnia rozpoczął się etap przełączania na nową infrastrukturę SDN świadczonych dla obecnych klientów usług sieciowych L2 oraz uruchamiania nowych. Jednym z kluczowych elementów rozwoju SDN w EXATEL jest wdrożenie własnego urządzenia CPE (Customer Premises Equipment) z własnym systemem operacyjnym EXATEL, które stanowi urządzenie demarkacyjne (oddzielające odpowiedzialność) dla świadczonych usług L2/L3 i umożliwia pełne zarządzanie i monitorowanie w portalu SDNexpo.

TechSystem Self-Defined Network

 • SDNexpo intuicyjny system do zarządzania siecią
 • SDNomni programowalny sterownik sieci
 • SDNedge wielofunkcyjne urządzenia brzegowe
 • SDNcore wydajne urządzenia szkieletowe
 • SDNbox urządzenie sieciowe CPE
TechSystem SDN schemat

Dane techniczne

SDN

Oparta na koncepcji SD (Software Defined) rozległa sieć, która jest niezależna od łączy transportowych, optymalizuje funkcje sieciowe i zapewnia wgląd w stan sieci.

SDNomni

Sterownik, który zapewnia płaszczyznę sterowania i ujednolicony widok działania funkcji sieciowych. Korzysta z otwartych standardów komunikacji i udostępnia dwa interfejsy programowania aplikacji (API) do komunikacji:

 • z urządzeniami sieciowymi, zarządzanie nimi i usługami sieciowymi oraz zbieranie informacji o stanie sieci,
 • z aplikacjami w zależności od tego jakich ustawień potrzebuje sieć i usługi.

Zbudowany jest na niezależnej platformie (klastrze serwerów) o wysokiej skalowalności i dostępności.

SDNcore

Urządzenie szkieletowe w sieci SDN EXATEL, wydajne urządzenia zlokalizowane w głównych węzłach sieci połączone z innymi urządzeniami tworząc trzon sieci o przepływnościach nawet do 400 Gb/s.

SDNexpo

To rozbudowany graficznie portal operatora z intuicyjnym dashboardem do zarządzania, raportowania oraz monitorowania sieci i usług. Zapewnia on:

 • automatyzację funkcji konfiguracyjnych i rekonfiguracyjnych sieci,
 • statystyki sieci do pogłębionego monitorowania parametrów sieci i urządzeń,
 • wizualizację topologii sieci,
 • rozbudowaną bibliotekę alarmów przyspieszającą diagnozę problemów.

SDNbox

Urządzenie CPE z własnym systemem operacyjnym EXATEL. Jest to urządzenie demarkacyjne dla świadczonych usług L2/L3 (instalowane w lokalizacji klienta), które umożliwia pełne zarządzanie i monitorowanie parametrów usługi w portalu SDNexpo.

SDNedge

Urządzenia brzegowe w sieci SDN EXATEL. Zapewniają dołączenie sieci dostępowych i tranzyt do sieci szkieletowej.

SDN – korzyści

 • elastyczność zmian w konfiguracji i rozwój nowych aplikacji pod zmieniające się potrzeby Klienta a także możliwość bezpośredniej integracji sieci z aplikacjami i systemami klienta
 • efektywność kosztowa – urządzenia są „wieczne” zmienia się warstwa software. Zrównoważony rozwój sieci, bez konieczności wymiany infrastruktury w cyklach 5 letnich, skrócenie czasu uruchamiania usług poprzez ich konfigurację i zarządzanie z poziomu scentralizowanego i jednolitego dla wszystkich urządzeń w sieci systemu
 • bezpieczeństwo – secure by desgin
 • przyjazna środowisku – pełna kontrola nad siecią = pełna kontrola nad energią
 • AI ready

Chcemy być pionierami i realizować ambitne koncepcje. Wykorzystaliśmy filozofię SDN, aby stworzyć własną technologię, elastyczne rozwiązanie na najwyższym światowym poziomie. Sami weryfikowaliśmy jakie rozwiązania są godne wykorzystania oraz jakie chcemy zastosować mechanizmy, standardy, protokoły. Tworzyliśmy rozwiązanie z myślą o wykorzystaniu go w drugiej co do wielkości sieci światłowodowej w Polsce. Dzięki temu możemy teraz powiedzieć, że jesteśmy w technologicznej awangardzie, a nasze R&D przeciera szlaki dla innych.

Artur Helman
Artur Helman
Dyrektor Departamentu Rozwiązań R&D EXATEL

EXATEL przez większość postrzegany jest jako telecom. To oczywiście dobre skojarzenie i czerpiemy dumę z każdej dobrze zrealizowanej usługi. Jednak świat poszedł do przodu i czasy gdy telekomunikacja była synonimem najnowocześniejszych technologii, odeszły do historii. My nie stoimy w miejscu, a EXATEL podąża śmiało tam, gdzie jeszcze żaden telecom nie dotarł. Teraz telekomunikacja jest podstawą na której budowane są nowe usługi, produkty i technologie. Takie jak Self-Defined Network od EXATEL. SDN to (r)ewolucja w telekomunikacji!

Michał Mąkosza
Michał Mąkosza
Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwiązań R&D EXATEL

Dlaczego EXATEL wdrożył SDN?

Co to jest SDN i jak działa?

Dlaczego rezygnujemy z rozbudowy sieci o urządzenia znanych producentów?

Dlaczego rozwiązaniu SDN EXATEL można zaufać?

Jakie są główne korzyści z wdrożenia SDN?

Czy SDN jest bezpieczne?

Czy SDN jest odpowiednie dla mojej firmy?

Jak SDN współpracuje z istniejącą infrastrukturą IT?

Jaki jest koszt wdrożenia SDN?

Jakie są wyzwania związane z wdrożeniem SDN?

Chcę wiedzieć więcej o usługach z zakresu telekomunikacji_

Wyślij formularz, a nasz konsultant oddzwoni w najbliższym możliwym terminie!
  Wypełnienie formularza oznacza, że znasz naszą politykę prywatności. Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Wyrażenie zgód jest niezbędne do wymiany informacji związanych z komunikacją.

  Wiadomość została wysłana

  Postaramy się odpowiedzieć
  w nabliższym możliwym terminie.