Działalność spółki

Działalność EXATEL dzieli się na następujące obszary:

    1. Obszar usług dzierżawy łączy i transmisji danych – usługi zapewnienia połączenia pomiędzy dwiema lub więcej lokalizacjami odległymi geograficznie w celu przesyłania danych. Usługi są realizowane we własnej sieci transportowej EXATEL, będącej jedną z najnowocześniejszych i największych sieci telekomunikacyjnych w Polsce. Rozwiązania z tego obszaru są wykorzystywane do budowy infrastruktury sieciowej, jako łącza podkładowe do realizacji innych usług np. wideo, głosowych i internetowych, a także do zapewniania komunikacji w ramach prywatnych sieci rozległych WAN.
    1. Obszar usług komunikacji – portfolio usług zapewniających komunikację głosową wraz z usługami dodanymi, takimi jak: infolinia, contact center, spotkanie on-line. Usługi są realizowane zarówno w tradycyjnej technologii ISDN, jak i w technologii IP. Obejmują zarówno rozwiązania w modelu usługowym (as a service) oparte o infrastrukturę znajdującą się Data Center EXATEL, jak i urządzenia należące do klienta.
    1. Obszar cyberbezpieczeństwa – kompleksowe i zintegrowane rozwiązania obejmujące usługi monitorowania naruszeń i reagowania na incydenty cyberbezpieczeństwa, usługi konsultacyjne w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz usługi AntyDDoS bazujące na autorskiej platformie EXATEL TAMA oraz sprawdzonych platformach sprzętowo – software’owych. Wykwalifikowani i certyfikowani specjaliści z zakresu bezpieczeństwa IT tworzą centrum monitorowania bezpieczeństwa i reagowania na incydenty cyberbezpieczeństwa, czyli Security Operations Center (SOC), które czuwa nad bezpieczeństwem systemów i sieci zarówno EXATEL, jak i klientów, a w przypadku zagrożenia podejmuje natychmiastową reakcję, aby zapobiec negatywnym skutkom ataku.
    1. Obszar usług ICT – usługi, które uzupełniają i wzbogacają portfolio usług podstawowych. Rozwiązania obejmują m.in. zaprojektowanie, konfigurację i utrzymanie złożonych rozwiązań ICT w środowisku u klienta, ale również umieszczonych w Data Center EXATEL.
    1. Obszar prac badawczo-rozwojowych – innowacyjne projekty budujące własność intelektualną EXATEL, realizowane we współpracy z polskim biznesem i instytucjami akademickimi. Są to technologie, o których ze względu na fakt ich wytwarzania od podstaw, zespół EXATEL ma dużo szerszą wiedzę niż wobec rozwiązań kupowanych. Projekty te od samego początku tworzone w filozofii security by design, będą wykorzystywane do rozwoju i ochrony infrastruktury EXATEL, ale również do świadczenia usług firmom i instytucjom publicznym, ważnym z punktu widzenia państwa.