Zasady kształtowania wynagrodzeń

W EXATEL S.A. zasady wynagradzania Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej są realizowane zgodne z Ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.