Poprzedni Następny

[AKTUALIZACJA] Konkurs Ofert nr 10/2021 – 3 serwery dla projektu SDNcore

[AKTUALIZACJA Z DNIA 5 lipca 2021 r.]

Szanowni Państwo,

Spółka pod nazwą EXATEL S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Perkuna 47 (zwana dalej „Zamawiającym” lub „EXATEL”) po przeanalizowaniu ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert  na: „dostawę trzech serwerów w ramach projektu „SDNcore – wysokowydajna i skalowalna programowalna platforma agregująca ruch sieciowy” dokonała wyboru, jako najkorzystniejszej,  oferty złożonej przez:  E-Tech S.C M. Duda, P. Kapusta.

Zamawiający jednocześnie informuje, że w niniejszym Konkursie wpłynęły następujące oferty, które uzyskały punktację:

  1. E-Tech S.C M.Duda, P.Kapusta – 100,00 pkt
  2. BCODERS Spółka Akcyjna – 97,81 pkt
  3. System Data Sp. z o.o. – 97,13 pkt
  4. SI4IT Sp. z o.o. – 87,81 pkt
  5. Apex.IT Sp. z o.o. – 86,22 pkt
  6. Intertrading Systems Technology Sp. z o.o. – 82,52 pkt

 

Pełna treść Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_Konkurs Ofert nr 10.2021 (PDF, 904 KB)

 

***

 

[AKTUALIZACJA Z DNIA 25.06.2021]

W związku z pytaniami jakie pojawiły się do Zaproszenia do składania ofert na: dostawę trzech serwerów w ramach projektu „SDNcore – wysokowydajna i skalowalna programowalna platforma agregująca ruch sieciowy” zamieszczamy odpowiedzi na przesłane przez Państwa pytania z dnia 25.06.2021 r. wraz ze zmienioną treścią zaproszenia do składania ofert.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:

  1. Odpowiedzi na pytania do zaproszenia_Konkurs Ofert nr 10.2021_ 25.06.2021
  2. Zaproszenie do składania ofert na dostawę trzech serwerów _Konkurs Ofert nr 10.2021_zmiana treści 25.06.2021

 

Wydłużeniu uległ także termin składania ofert

do 25.06.2021 r. do godz. 23.59.

———————

Z uwagi na omyłkę pisarską Zamawiający przesyła raz jeszcze odpowiedź na pytanie drugie:

Pytanie nr 2:
Ze względu na obecną sytuację na rynku  maksymalny termin ważności oferty od producenta może wynieść 14 dni. Czy taki termin będzie dopuszczony?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu ważności oferty do 14 dni.

 

***

[AKTUALIZACJA Z DNIA 21.06.2021]

W związku z pytaniami jakie pojawiły się do Zaproszenia do składania ofert na:  dostawę trzech serwerów w ramach projektu „SDNcore – wysokowydajna i skalowalna programowalna platforma agregująca ruch sieciowy”, zamieszczamy odpowiedzi na przesłane przez Państwa pytania wraz ze zmienioną treścią zaproszenia do składania ofert.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:

  1. Odpowiedzi na pytania do zaproszenia_Konkurs Ofert nr 10.2021
  2. Zaproszenie do składania ofert na dostawę serwerów _Konkurs Ofert nr 10.2021_zmiana treści 18.06.2021

 

***

Szanowni Państwo,

Spółka pod nazwą EXATEL S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Perkuna 47 (zwana dalej „Zamawiającym” lub „EXATEL”) zaprasza do złożenia ofert, na: „dostawę trzech serwerów w ramach projektu „SDNcore – wysokowydajna i skalowalna programowalna platforma agregująca ruch sieciowy” (Umowa o dofinansowanie nr: MAZOWSZE\0003\19-00 z dnia 30.12.2019) współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa) w ramach programu „Ścieżka dla Mazowsza”. Okres realizacji projektu: 01.05.2020 – 30.04.2023.

Termin składania ofert

Oferty należy przesłać najpóźniej do dnia 25 czerwca 2021  r., do godz. 13.00.

Dodatkowe informacje

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi warunkami realizacji zamówienia oraz wymogami dotyczącymi składania ofert zamieszczonymi w dokumencie: „Zaproszenie do składania ofert na dostawę trzech serwerów _Konkurs Ofert nr 10.2021“.

O projekcie SDNcore

SDNcore to wysokowydajna i skalowalna programowalna platforma agregująca ruch sieciowy. Urządzenie tworzone z myślą o operatorach sieci telekomunikacyjnych. Będzie zbudowane zgodnie z filozofią SDN (z ang. Software-Defined Networking – sieć definiowana programowo). Urządzenie będzie funkcjonowało w kluczowych punktach sieci transportowej, czyli w warstwach agregacyjnej oraz szkieletowej. Będzie mogło współpracować z innymi tego typu rozwiązaniami, takimi jak budowany przez EXATEL SDNbox. Poznaj też nasze pozostałe projekty badawczo-rozwojowe.

Podobne