Zaproszenie do składania ofert na realizację dwóch zadań zleconych przez Zamawiającego w ramach projektu TAMAbox | Konkurs Ofert nr 5/2024

17 Kwietnia 2024
/
Ogłoszenie

Szanowni Państwo,

Spółka pod nazwą EXATEL S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Perkuna 47 (zwana dalej „Zamawiającym” lub „EXATEL”) zaprasza do składania ofert, na: „Na realizację dwóch zadań zleconych przez Zamawiającego, w ramach projektu TAMAbox – wirtualne i fizyczne urządzenia chroniące przed atakami typu DDoS (Distributed Denial of Service) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Dla Nowoczesnej Gospodarki w ramach Programu Fundusze Europejskie Dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG) (Umowa o dofinansowanie nr: FENG.01.01-IP.01-0013/23- 00). Okres realizacji projektu: 01.10.2023 – 30.09.2025. Konkurs Ofert nr 5/2024”.

Ofertę należy złożyć za pomocą Bazy konkurencyjności (BK2021) dostępnej pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl nie później niż do dnia 25.04.2024 r., do godz. 14.00.

O terminie złożenia Oferty decyduje data wpływu oferty.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi warunkami realizacji zamówienia oraz wymogami dotyczącymi składania ofert zamieszczonymi w Ogłoszeniu, które można znaleźć na stronie Bazy Konkurencyjności: Ogłoszenie nr 2024-64940-188151.


Aktualizacja z dnia 24 kwietnia 2024:

Zmianie uległ termin składania Ofert. W związku z tym Ofertę należy złożyć za pomocą Bazy konkurencyjności (BK2021) dostępnej pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl nie później niż do dnia 29.04.2024 r., do godz. 9.00.

O terminie złożenia Oferty decyduje data wpływu oferty.

Opublikowane przez: Jerzy Pielichowski