Komunikacja z Akcjonariuszami

Poniżej link do aktualnych dokumentów dotyczących rejestru akcjonariuszy, w tym Regulaminu prowadzenia rejestru akcjonariuszy przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. („Dom Maklerski”), zamieszczonych na stronie Domu Maklerskiego: https://bossa.pl/oferta/rejestr-akcjonariuszy

 Zgodnie z Regulaminem prowadzenia rejestru akcjonariuszy przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (link powyżej) –  akcjonariusz Spółki jest obowiązany do zawiadomienia Domu Maklerskiego o każdej zmianie danych podlegających wpisowi do Rejestru Akcjonariuszy.

 Równocześnie Spółka  informuje o  obowiązku Domu Maklerskiego w zakresie identyfikacji i weryfikacji tożsamości Akcjonariusza, osoby upoważnionej do działania w jego imieniu lub jego beneficjenta rzeczywistego wynikającym z art. 36 i 37 Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.