Konkurs ofert nr 1/2024 | Zaproszenie do składania ofert na dostawę płyt ewaluacyjnych i deweloperskich w ramach projektu CriNet

16 Stycznia 2024
/
Ogłoszenie

Szanowni Państwo,

Spółka pod nazwą EXATEL S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Perkuna 47 (zwana dalej „Zamawiającym” lub „EXATEL”) zaprasza do składania ofert na: „dostawę płyt ewaluacyjnych i deweloperskich w ramach projektu „CriNet, Critical Network SDN Security System – System bezpieczeństwa sieci SDN dla infrastruktury krytycznej (CriNet).” Projekt realizowany w ramach Programu na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa pn. „Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa” pk. „SZAFIR” – Konkurs nr 3/SZAFIR/2021, współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa). Okres realizacji projektu: 01.2023 – 12.2026 r. Projekt realizowany w konsorcjum z GAZ-SYSTEM S.A. oraz Politechniką Rzeszowską. Konkurs Ofert nr 1/2024.

Oferty należy przesłać najpóźniej do dnia: 24.01.2024 r., do godz. 13.00.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi warunkami realizacji zamówienia oraz wymogami dotyczącymi składania ofert zamieszczonymi w dokumencie: Zaproszenie do składania ofert na dostawę płyt ewaluacyjnych i deweloperskich _Konkurs Ofert nr 1.2024

 

Załączniki:

Załącznik nr 2_Wzór Formularza Oferty_Konkurs 1.2024

Załącznik nr 3_Wzór Pełnomocnictwa_Konkurs 1.2024

Załącznik nr 4_Wzór Oświadczenia_Konkurs 1.2024

Załącznik nr 5_Wzór Oświadczenia_Konkurs 1.2024

Opublikowane przez: Jerzy Pielichowski